Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Nové vydanie študentského magazínu FRESH
18 Feb 2017

Nové vydanie študentského magazínu FRESH

Po týždňoch usilovnej práce, nápadov, natáčania a strihania vám študenti filmového krúžku prinášajú ...
Little Stand Up For Equality
16 Jan 2017

Little Stand Up For Equality

Rasová neznášanlivosť, slovenská jurisdikcia, migrácia, rovnosť medzi ľuďmi. Aj tieto problémy dnešn...
Druhý ročník projektu MEET&SPEAK
27 Jan 2017

Druhý ročník projektu MEET&SPEAK

V piatok 27. januára sa na našej škole konal druhý ročník medzikultúrneho jazykového projektu s názv...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku