Škola plná možností

Predsavzatí a skúseností

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Oznam o otvorení školy
26 Jan 2016

Oznam o otvorení školy

Vážení rodičia a milí študenti, oznamujeme Vám, že prevádzka školy bude dňom 27. 1. 2016 (streda)...
Oznámenie riaditeľky školy o zavretí školy
25 Jan 2016

Oznámenie riaditeľky školy o zavretí školy

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu vstupu pedagogických zamestnancov do neobmedzeného št...
Deň otvorených dverí
8 Feb 2016

Deň otvorených dverí

Aj ty chceš byť SOŠMIŠ? Rozmýšľaš, kam sa vybrať po základnej škole? Zaujímajú ťa informácie, médiá ...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľa školy k začiatku nového školského roka