Škola plná možností

Predsavzatí a skúseností

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Fresh magazine – nový projekt filmového krúžku
24 Apr 2016

Fresh magazine – nový projekt filmového krúžku

Chcel by som vám predstaviť najnovší počin nášho FK Production - teda filmového krúžku. Pustili sme ...
Poetická dáma
18 Apr 2016

Poetická dáma

 V pondelok 18. apríla 2016 sme sa my, študenti 2. B, zúčastnili v DK Zrkadlový háj na edukačnom sem...
Meet & Speak kamerou tretiakov
11 Apr 2016

Meet & Speak kamerou tretiakov

Nedávne stretnutie zahraničných študentov so žiakmi našej školy stvárnili v podobe televízneho sprav...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľa školy k začiatku nového školského roka