Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Olympijský týždeň
14 Jun 2017

Olympijský týždeň

Od 26. do 29. júna pripravili učitelia telesnej výchovy celý rad zaujímavých športových súťaží s tra...
Rasťo Piško v televíznom štúdiu
8 Jun 2017

Rasťo Piško v televíznom štúdiu

Dnes sme mali v našom štúdiu milého hosťa - na besedu do študentskej televízie prišiel Rasťo Piško. ...
Rozdeľovacie testy z anglického jazyka
4 Jun 2017

Rozdeľovacie testy z anglického jazyka

Milí budúci prváci, rozdeľovacie testy z anglického jazyka sa uskutočnia v pondelok, 5. júna 2017, v...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku