Škola plná možností

Predsavzatí a skúseností

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Opravný termín  EČ a PFIČ  MS 2015
13 Jul 2015

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2015

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle & 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský z...
Úradné hodiny
2 Jul 2015

Úradné hodiny

Úradné hodiny počas letných prázdnin budú každý utorok a štvrtok od 9:00 - 12:00 hod.. riaditeľ š...
Užite si letné prázdniny
1 Jul 2015

Užite si letné prázdniny

Užite si 63 voľných dní! Všetci učitelia Vám prajú krásne prázdniny, dobre si oddýchnite, zabavte sa...

Začiatok školského vyučovania 2014/2015

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Maturita 2015