Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Deň otvorených dverí
24 Oct 2016

Deň otvorených dverí

Aj ty chceš byť SOŠMIŠ? Rozmýšľaš, kam sa vybrať po základnej škole? Zaujímajú ťa informácie, médiá ...
Knihovnícky barcamp 2016
7 Oct 2016

Knihovnícky barcamp 2016

Dňa 29.9. 2016 sa v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice konala zaujímavá a užitočná akcia pre pr...
Nové TV štúdio dostáva profesionálnu tvár
7 Oct 2016

Nové TV štúdio dostáva profesionálnu tvár

Ďalšia správa o stavbe TV štúdia na našej škole - úspešne pokračujeme. Dnes majstri namontovali klim...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku