Škola plná možností

Predsavzatí a skúseností

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Maturanti obhájili svoje záverečné práce
20 May 2016

Maturanti obhájili svoje záverečné práce

Už po druhý rok sa v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej práce predstavujú budúci medi...
Naši tretiaci v Televízii Bratislava
18 May 2016

Naši tretiaci v Televízii Bratislava

Študenti tretieho ročníka masmediálnych štúdií absolvujú v tomto období svoju odbornú prax v médiách...
Výsledky prijímacích pohovorov na školský rok 2016/2017
12 May 2016

Výsledky prijímacích pohovorov na školský rok 2016/2017

Výsledky na jednotlivé štúdijné odbory: štúdijný odbor: 7237 M informačné systémy a služby - ISS ...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľa školy k začiatku nového školského roka