Škola plná možností

Predsavzatí a skúseností

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Začiatok vyučovania
23 Aug 2016

Začiatok vyučovania

Milí SOŠMIŠkári, pomaly sa nám to kráti. Veríme, že sa tešíte, že opäť uvidíte svojich spolužiako...
Opravný termín EČ a PFIČ MS 2016
23 Aug 2016

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2016

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle & 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský z...
Opravné skúšky
23 Aug 2016

Opravné skúšky

Opravné skúšky sa konajú od 30. – 31. 8. 2016. Harmonogram: opravne skusky 2016

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľa školy k začiatku nového školského roka