Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Ľubomír Sarnovský z TV JOJ v našom štúdiu
15 Mar 2017

Ľubomír Sarnovský z TV JOJ v našom štúdiu

V stredu, 15.3. sa študenti masmediálnych štúdií z tried 2.A a 2.B zúčastnili besedy s Ľubošom Sarno...
Prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018
10 Mar 2017

Prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018

V sekcii Štúdium - Prijímacie pohovory sú zverejnené kritériá a harmonogram na prijímacie pohovory d...
Podporte nás – 2% z dane
3 Mar 2017

Podporte nás – 2% z dane

Rozhodujete iba o dvoch percentách svojich daní. Naša škola rastie. Úspešne rozširujeme rady študen...

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku