Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Úradné hodiny počas prázdnin
9 Jun 2018

Úradné hodiny počas prázdnin

Počas letných prázdnin sú úradné hodiny pre žiakov a rodičov v pondelok a stredu od 8:30 do 12:30 ho...
Fresh Magazine (8)
30 Jun 2018

Fresh Magazine (8)

Predtým, než naozaj začnú letnú prázdniny, pozrite si ešte nové vydanie magazínu FRESH, ktorý mapuje...
Finále súťaže PreklaĎateľ
11 Jun 2018

Finále súťaže PreklaĎateľ

Po dvoch úspešných kolách súťaže PreklaĎateľ sa dnes v našej škole uskutočnil aj tretí ročník. Zúčas...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová technika pre televízne štúdio

Príhovor riaditeľky školy