Škola plná možností

Predsavzatí a skúseností

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské i pomaturitné odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných tec...

Čítaj viac

Aktuality

Súťaže v anglickom jazyku
19 Dec 2014

Súťaže v anglickom jazyku

Ako sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ V tomto duchu sa niesla OLYMPIÁDA Z ANGL...
„Čisté Vianoce“ – spolupráca so Sanatóriom AT
11 Dec 2014

„Čisté Vianoce“ – spolupráca so Sanatóriom AT

3. decembra 2014 sme sa opäť zúčastnili na zaujímavom podujatí v Dome kultúry Zrkadlový háj, ktoré p...

Začiatok školského vyučovania 2014/2015

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Maturita 2015