Exkurzia do Martina

SNK v Martine

10. novembra 2015 sa druháci, tretiaci, štvrtáci, ale aj naši noví prváčikovia zúčastnili dobrodružnej výpravy do Slovenskej národnej knižnice v Martine. Pred návštevou tohto kultúrneho dedičstva sme sa zašli pozrieť do detašovaného pracoviska SNK vo Vrútkach, kde nám nie len opísali, ale aj ukázali konzervovanie, reštaurovanie a masovú deacidifikáciu, čiže chemickú úpravu dokumentov. S novými poznatkami sme sa presunuli do Martina. Čakala nás prednáška o Slovenskej národnej knižnici a následné nahliadnutie do verejne prístupných miestach v knižnici. Na záver sme sa mali možnosť plnými dúškami nadýchať ľahkého vzduchu Martina a nahliadnuť do jeho centra. Odchádzali sme príjemne unavení, ale hlavne obohatení o nové informácie, ktoré by sme ako správni Slováci o našej Slovenskej národnej knižnici mali vedieť.

 

IMG_5253


Exkurzia do Slovenskej národnej knižnice v Martine

 18. októbra 2011 sme sa podujali so študentmi prvého ročníka obohatenými piatimi tretiakmi absolvovať náročnú „púť“ po slovenských cestách až do Martina, kde sme navštívili priestory Slovenskej národnej knižnice. Riaditeľka sekcie služieb PhDr. D. Janovská nás podrobne oboznámila s činnosťou a hlavnými úlohami tejto národnej inštitúcie. Našej pozornosti neunikla budova prvého slovenského gymnázia ani stará budova Matice slovenskej. Nezabudli sme ani na Národný cintorín, kde sme spoločne hľadali pomníky najznámejších osobností kultúrneho a politického života Slovákov. Poklonili sme sa pamiatke Martina Kukučína, Jána Smreka, Svetozára Hurbana Vajanského a ďalších. Dvojhodinová prechádzka po martinskej pešej zóne bola príjemnou bodkou na záver.

Anna Böhmerová, Alena Trajdová

Pridaj komentár