Konzultačné hodiny počas praxe

Milí študenti,

konzultačné hodiny interných učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe:

Mgr. Nina Babická
piatok – 3. – 4. hod.

Mgr. Jana Borková
pondelok – 5. hod.      

Mgr. Mária Daniláková
utorok – 3. hod.            

Ing. Tatiana Hudáková
piatok – 3. hod.   

Ing. Nina Pazderová
štvrtok – 2. hod.

Mgr. Ľudmila Rusňáková
pondelok – 4. hod.

konzultačné hodiny externých učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe:

PhDr. Zdenko Cho
pondelok – 11:00 – 12:00 hod. – štúdio
email: zdenko.cho@sosmis.sk

PhDr. Viera Lehoczká , PhD.
utorok/streda – 7. hod. – odborná učebňa
email: viera.lehoczka@gmail.com

Bc. Jakub Hronec
email: hronec.jakub@gmail.com

Mgr. Adrián Bereš
email: adrian.beres@sosmis.sk

U externých učiteľoch si termín konzultácie dohodnite vopred mailom. Poprípade si môžete po konzultácii dohodnúť aj iné termíny.