Odborná prax

Povinná odborná prax 3. ročníkov

Žiaci 3. ročníkov absolvujú od 15. 5. 2017 – 2. 6. 2017 povinnú odbornú prax.

Zodpovední za prax:
za 3. A /ISS – Ing. Nina Pazderová
za 3. A /MŠ a 3. B – PhDr. Zdenko Cho


Sprava_PRAX_2016

Prax_správa_titulny list

Hodnotenie_praxe

Správu z praxe je potrebné odovzdať  v tlačenej aj elektronickej verzii podľa pokynov od zodpovednej osoby za prax najneskôr 16. júna 2017. 

 

Pridaj komentár