EČ a PFIČ MS

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
14. 3. 2017 (utorok) zo slovenského jazyka a literatúry - čas: 100 + 150 minút
15. 3. 2017 (streda): EČ a PFIČ z anglického jazyka a ďalších jazykov- čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút

Zadelenie žiakov na EČ a PFIČ MS:

rozpis EC a PFIC MS SJL

rozpis EC a PFIC MS ANJ