Pedagógovia a zamestnanci

Riaditeľka školy

noimageMgr. JANA MAŠLEJOVÁ
E-mail: riaditel@sosmis.sk, jana.maslejova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:05 hod.
Telefón: 02/4920 3512


Zástupkyňa riaditeľky

noimage

PaedDr. ALENA TRAJDOVÁ
E-mail: alena.trajdova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:00 – 8:00 hod.
Telefón: 02/4920 3528


Tajomníčka školy

SOŇA DEMOVIČOVÁ
E-mail: sona.demovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3510


Hospodárka – ekonómka

MARTA REPKOVÁ
E-mail: marta.repkova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3512


Knihovníčka – archivárka

MÁRIA ŠIŠOVIČOVÁ
archív, duplikáty vysvedčení, potvrdenia
E-mail: maria.sisovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3514, 02/4487 1588 (vrátnica)Profesorský zbor:

 

noimage

Mgr. JANA BORKOVÁ
aprobácia: odborné knihovnícke predmety
E-mail: jana.borkova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:15 – 14:15 hod.

PhDr. ANNA BÖHMEROVÁ
aprobácia: slovenský jazyk, dejepis
E-mail: anna.bohmerová@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:00 – 8:00 hod.

noimage

Mgr. MÁRIA DANILÁKOVÁ
aprobácia: matematika, informatika
E-mail: maria.danilakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:05 – 15:05 hod.

noimage

Mgr. LENKA DUCHOŇOVÁ
aprobácia: odborné predmety (informačná analýza)
E-mail: lenka.duchonova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny:

noimage

PaedDr. MIROSLAVA ĎURKOVIČOVÁ
aprobácia: anglický jazyk, taliansky jazyk
E-mail: miroslava.durkovicova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:30 – 15:30 hod.

Mgr. EVA FERJENČÍKOVÁ
aprobácia: odborné masmediálne a marketingové predmety
E-mail: eva.tomsikova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny:

Mgr. ZOJA GAJDOŠOVÁ
aprobácia: anglický jazyk, biológia
E-mail: zoja.gajdosova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:00 – 15:00 hod.

Mgr. PETER GULDAN
aprobácia: anglický jazyk, taliansky jazyk
E-mail: peter.guldan@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok  14:15 – 15:15 hod.

noimage

Ing. TATIANA HUDÁKOVÁ
aprobácia: odborné ekonomické predmety
E-mail: tatiana.hudakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 7:00 – 8:00 hod.

noimage

Mgr. JIŘINA JERZOVÁ
aprobácia: nemecký jazyk, ruský jazyk, pedagogika
E-mail: jirina.jerzova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:15 hod.

noimage

Mgr. PETER KALA
aprobácia: telesná a športová výchova, nemecký jazyk
E-mail: peter.kala@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:20 -15:20 hod.

noimage

Mgr. MATÚŠ LICHVÁR
aprobácia: anglický jazyk, geografia
E-mail: matus.lichvar@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:10 – 15:10 hod.

noimage

Ing. NINA PAZDEROVÁ
aprobácia: odborné ekonomické predmety
E-mail: nina.pazderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:15 hod.

noimage

Mgr. ĽUDMILA RUSŇÁKOVÁ
aprobácia: odborné predmety, ruský jazyk
E-mail: ludmila.rusnakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:15 hod.

noimage

Mgr. JANA SALÁTOVÁ
aprobácia: anglický jazyk
E-mail: jana.salatova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:05 – 15:05 hod.

Mgr. NINA ŠKVARENINOVÁ
aprobácia: matematika, etická výchova
E-mail: nina.babicka@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:00 – 8:00 hod.

noimage

Mgr. ERIKA VAGOVICSOVÁ
aprobácia: slovenský jazyk, pedagogika, psychológia
E-mail: erika.vagovicsova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 7:00 – 8:00 hod.

noimage

Mgr. MICHAELA ZÁŇOVÁ
aprobácia: nemecký jazyk, slovenský jazyk
E-mail: michaela.zanova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:10 – 15:10 hod.

Externí učitelia:

Mgr. ADRIÁN BEREŠ
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, multimediálne prezentácie
E-mail: adrian.beres@sosmis.sk

ŠTEFAN DVORSKÝ
vyučuje predmety: mediálna tvorba
E-mail: stefan.dvorsky@sosmis.sk

Mgr. LUCIA FALBOVÁ
vyučuje predmety: informačná analýza
E-mail: lucia.falbova@sosmis.sk

Bc. JAKUB HRONEC
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, multimediálne prezentácie, online médiá
E-mail: jakub.hronec@sosmis.sk

PhDr. ZDENKO CHO
vyučuje predmety: mediálna tvorba
E-mail: zdenko.cho@sosmis.sk

MgA. MILAN ILLÍK
vyučuje predmety: digitálna fotografia, reklamná fotografia
E-mail: milan.illik@sosmis.sk

PhDr. VIERA LEHOCZKÁ, PhD.
vyučuje predmety: jazyková kultúra, psychológia médií, právo a etika médií
E-mail: viera.lehoczka@sosmis.sk

PaedDr. MIKULÁŠ ORTUTAY
vyučuje predmety: telesná a športová výchova
E-mail: mikulas.ortutay@sosmis.sk

Ing. KATARÍNA REMIAŠ
vyučuje predmety: Public Relations
E-mail: katarina.remias@sosmis.sk

Ing. ZSUZSA SZENCZI NÉMETH, ArtD.
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, vizuál printových médií
E-mail:

Mgr. PAVOL ŠKOVRÁNEK
vyučuje predmety: etická výchova, regionálna a politická geografia
E-mail: pavol.skovranek@sosmis.sk

 Školník – údržbár

MICHAL FAKLA


Upratovačky

OĽGA UTASIOVÁ
BOŽENA MLČOCHOVÁ
TERÉZIA MARKECHOVÁ


 Informátorka

JARMILA ŠTEFULOVÁ

Pridaj komentár