Praktická časť odb. zložky

Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Do 3. 11. 2017 /piatok/ musíte odovzdať podpísanú prihlášku na PČOZ predsedom predmetových komisií odborných predmetov ISS a MMŠ.

Prihláška na stiahnutie: prihlaska PCOZ

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS a MMŠ schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2017/2018.

temy PČOZ 2017-18 ISS FINAL

temy PCOZ 2017 2018 MMS FINAL

Bližšie informácie ohľadom tém a  konzultantov Vám poskytnú:
za ISS – Ing. Nina Pazderová
za MMŠ – PhDr. Zdenko Cho


 

Šablóna záverečnej maturitnej práce
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
1. cast
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
2. časťOdkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

Pridaj komentár