Praktická časť odb. zložky

Praktická časť odbornej zložky bude prebiehať v dňoch 16. – 18. 5. 2017. Praktická časť odbornej zložky sa uskutoční formou obhajoby záverečnej práce alebo projektu pred skúšobnou komisiou.

Harmonogram:

Komisia PČOZ 1  – PCOZ1 2016-2017 harmonogram ISS

Komisia PČOZ 2 – PCOZ2 2016-2017 harmonogram MMS

 

Témy prác na praktickú časť odbornej zložky

Na predmetových komisiách boli schválené a riaditeľkou prijaté témy záverečných prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2016/2017.

študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá: temy PČOZ 2016-17 MMS

študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby: temy PČOZ 2016-17 ISS


 

Šablóna záverečnej maturitnej práce
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
1. cast
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
2. časťOdkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

Pridaj komentár