Prijímacie pohovory

Kritéria na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018

614301 finaly


Prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

  • 7237 M informačné systémy a služby
  • 7218 M masmediálne štúdiá
  • 7232 M marketingová komunikácia

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2016/2017, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

  • do 10. 4. 2017 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
  • do 20. 4. 2017 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
  • 9. 5. 2017 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
  • 11. 5. 2017 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
  • do 6. 6. 2017 – SŠ zverejní konanie druhého kola
  • 20. 6. 2017 – 2. kolo prijímacích skúšok

Pridaj komentár