Prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

  • 7237 M informačné systémy a služby
  • 7218 M masmediálne štúdiá
  • 7232 M marketingová komunikácia

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

  • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
  • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
  • 14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
  • 17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
  • do 6. 6. 2018 – SŠ zverejní konanie druhého kola
  • 19. 6. 2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

Pridaj komentár