UFIČ MS

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2017 sa koná v termíne 29. 5. – 1. 6. 2017. Harmonogram nájdete nižšie podľa jednotlivých komisií:

PMK SJL –  PMK SJL

PMK ANJ – PMK ANJ

PMK TČOZ 1 – PMK TČOZ 1

PMK TČOZ 2 – PMK TČOZ 2