Videogaléria

MY SME SOŠMIŠ


 Deň župných škôl 2016 

22. 1. 2016

Aj v tomto roku sme využili príležitosť a predstavili našu školu na tradičnom podujatí Deň župných škôl. Dôraz sme pritom kládli najmä na aktuálne informácie o dianí v škole a priblíženie možností uplatnenia sa našich absolventov. V naživo pripravenom televíznom magazíne sme v rozhovoroch s minuloročnými maturantmi odboru Masmediálne štúdiá zamerali pozornosť najmä na to, ako ich štúdium na našej škole pripravilo na vysokú školu. Je pritom pozoruhodné, že spomedzi prvých absolventov tohoto odboru až polovica pokračuje v štúdiu na VŠ – z toho veľká časť na mediálne zameraných odboroch. Návštevníkom podujatia sa prihovorila aj nová riaditeľka, Mgr. Jana Mašlejová a v závere magazínu sme divákom priblížili tvorbu filmového krúžku pod vedením Mgr. Petra Guldana.


Naše Televízne noviny 2015

V piatok sme sa už tradične predstavili na Dni župných škôl najmä televíznou tvorbou. Na pódiu v nákupnom centre AVION sme pripravili improvizované televízne štúdio, z ktorého naše dve moderátorky, Annamária Feješová a Nina Moravcová, odvysielali naživo už druhé vydanie Televíznych novín SOŠMIŠ. Tu je záznam:


 

Pridaj komentár