Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií oznamuje, že od 04. 12. 2017  príjme do pracovného pomeru zamestnanca na nasledovnú pracovnú pozíciu:

1. učiteľ slovenského jazyka a nemeckého jazyka  (plný úväzok)

 

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovného miesta:

učiteľ slovenského jazyka a nemeckého jazyka

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o pracovné miesto
  • profesijný životopis
  • overené doklady o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade prijatia aj:

  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Žiadosti zasielajte najneskôr do 17.  11 . 2017 na adresu: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava, resp. na mailovú adresu: riaditel@sosmis.sk..

Záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor.

 

v Bratislave, dňa 9. 11. 2017

 

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy

Pridaj komentár