#INAK (žiacka školská rada)

Kordinátorka ŽŠR:
Mgr. ZOJA GAJDOŠOVÁ


Predsedníctvo:

Prezidentka #INAK:
MICHAELA SUCHÁ

I. viceprezidentka #INAK:
ANDREA VALÁŠKOVÁ

Zástupca žiakov v Rade školy:
TIBOR LACHKOVIČ


Projektoví manažéri #INAK:
KRISTIÁN KATONA
VERONIKA OŠKEROVÁ
SARAH POLÁKOVÁ
KARIN TÓTHOVÁ
HENRIETA ZEZULOVÁ


Projektoví asistenti #INAK:
BARBORA BÍROVÁ
AGÁTA ČECHOVÁ
ELIŠKA IŠTOKOVÁ
ALEXANDRA KUBÁNOVÁ
LUKÁŠ MALINOVSKÝ
DIANA MATKOVSKÁ
VIKTÓRIA PETROVÁ
PAVOL SKLÁR
NAUM STOIAN
ALESIA VARGOVÁ
NATÁLIA VISKUPIČOVÁ


Email:
zsr@sosmis.sk


Plán činností pre školský rok 2017/2018:

 • Uskutočniť vstup žiakov do prvých ročníkov a informovať ich o ŽŠR a jej činnosti
 • Uskutočniť voľby členov ŽŠR
 • Zorganizovať školenie členov ŽŠR
 • Zorganizovať imatrikulácie prvých ročníkov – zodpovedné 3. ročníky
 • Podieľať sa na propagácii školy na základných školách vo vybraných obvodoch Bratislavského kraja
 • Podieľať sa na príprave a organizácii Dňa otvorených dverí na škole
 • Podieľať sa na finančných zbierkach a dobročinných akciách v spolupráci s výchovnou poradkyňou (Biela pastelka, Deň narcisov a pod.)
 • Podieľať sa na organizácií súťaže MediaMASTER – zodpovedné 2. ročníky
 • Podieľať sa na organizácií a príprave programu ku Dňu župných škôl v Avione
 • Zorganizovať jednodňové projekty zamerané na spoločenské témy prostredníctvom neformálneho vzdelávania
 • Zorganizovať projekty zamerané na mediálne a marketingové zručnosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania
 • Zorganizovať akcie pre študentov a učiteľov školy
 • Spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa študentským aktivizmom a mládežníckou politikou
 • Podporovať program „Medzinárodná cena vojvodu z Edingburgu“
 • Podporovať činnosť študentského časopisu, rádia a televízie

Pridaj komentár