Pamäti a spomieky

Študentky našej školy spolupracujú na projekte občianskeho združenia Pamäti a spomienky, ktorého cieľom je zachytiť rozprávanie seniorov o ich živote a životných skúsenostiach. Prvé dve publikácie z pripravovanej série slávnostne pokrstili v Obecnej záhrade mestkej časti Rača 26. mája 2021. Tretiačky Naďa Porembová a Simona Víghová pripravili z podujatia krátku reportáž. https://vimeo.com/563883909
Čítaj viac

Náš študent postupuje do celoslovenského finále!

Po víťazstve v krajskom kole súťaže Jazykový kvet postupuje študent 2. A Alexander Hywel do celoslovenského kola. Pod vedením PaedDr. Miroslavy Ďurkovičovej si do súťaže pripravil prednes prózy - úryvok z novely S. E. Hintona "The Outsiders". Držíme Alexovi palce - výsledky budeme vedieť už o dva týždne! Pridávame ešte pár riadkov: Hello everyone, I appreciate you for checking out my recitment of The Outsiders. It was written by my favourite author S.E. Hinton and its also one of my all time favourite books. So wish me luck, thank you for the support. Alex.   https://vimeo.com...
Čítaj viac

Učiteľ roka 2020

Medzi dvadsiatkou ocenených učiteľov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja bol aj náš kolega, Peter Guldan. Pozoruhodnú plaketu z dielne Strednej školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru mu odovzdal štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár a župan BSK Juraj Droba. Z celého podujatia sme pripravili záznam. https://vimeo.com/436092529          
Čítaj viac

Župný magazín

V rámci projektu Škola škole vytvorili naši študenti pilotné vydanie magazínu, venovaného vybraným stredným školám v rámci BSK. Mohli si tak aj mimo vyučovacích hodín v praxi vyskúšať úlohy redaktorov, moderátorov, či kameramanov a strihačov. V štúdiu sme privítali aj hosťa, Michala Němca, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Spolu s riaditeľkou SOŠMIŠ, Janou Mašlejovou, sa s ním naša moderátorka Lucia Lovásová venovala téme rozšírenia odbornej praxe aj našich študentov. https://vimeo.com/357678003          
Čítaj viac

Ukážky z ročníkových prác našich štvrtákov

Študenti 4. ročníkov odboru masmediálne štúdiá vytvorili v rámci predmetu mediálnej tvorby v televízii pozoruhodné dokumentárne filmy - portréty. Niektoré z nich vám ponúkame v našej malej prehliadke. Začíname portrétom Jakuba Šuláka od Andrey Valáškovej. https://vimeo.com/316909382 Ďalšou prácou je portrét Veroniky Babbovej od Jakuba Šuláka. https://vimeo.com/316904258 V citlivo nasnímanom portréte nám Klára Francová predstaví mladého fotografa Denisa Siváka. https://vimeo.com/317851847   Našu prehliadku uzavrieme prácou Davida Hangonyiho, ktorý svoju pozornosť ve...
Čítaj viac

Deň župných škôl v AVIONE – my tentoraz o maturitách

Nové vedenie Bratislavského samosprávneho kraja po rokoch zmenilo koncepciu podujatia Deň župných škôl. Zmena nastala v dátume - namiesto obvyklého januára pripravili stredné školy svoje prezentácie už 28. septembra. Novinkou sú aj ďalšie "regionálne" dni - v Pezinku (5. 10.), Senci (12. 10.) a Malackách (18. 10.). V našej prezentácii sme sa tento rok zamerali na priblíženie zaujímavých tém maturitných prác tohtoročných absolventov. Dvojica moderátorov, Andrea Valášková a Jakub Šulák, si na pódium pozvali maturantov odboru masmediálnych štúdií a informačných systémov a služieb. Návštevníkom po...
Čítaj viac

Nová počítačová učebňa VT-6

K začiatku nového školského roka sa nám podarilo dokončiť úplnú rekonštrukciu dovtedy nepoužívanej miestnosti a vybudovať zatiaľ našu najmodernejšiu učebňu výpočtovej techniky. Na 16 študentských pracoviskách a učiteľskom počítači budú tak môcť naši žiaci pracovať s profesionálnym grafickým programom Adobe Photoshop, od druhého polroku aj Adobe Illustrator. Spolu s už existujúcou učebňou VT-5, kde máme nainštalovaný software na strih videosúborov a program Adobe InDesign, sa nám tak podarilo vytvoriť pre našich študentov plne profesionálne podmienky. Pôvodný stav miestnosti:  ...
Čítaj viac