Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Už ste navštívili C-caffe?
17 May 2019

Už ste navštívili C-caffe?

Nervy, hádky, stres. Týmto všetkým sme  museli prejsť, aby sme 10. mája 2019 oficiálne otvorili našu...
Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020
16 May 2019

Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby: ISS vysledky PP 2019-2020 Študijný odbor 72...
Cesta späť
15 May 2019

Cesta späť

Bratislava 14.5. 2019 (Karin Dugasová) -  Študenti SOŠMIŠ sa zúčastnili na  multimediálnom autobiogr...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roku