Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Nová počítačová učebňa VT-6
17 Sep 2018

Nová počítačová učebňa VT-6

K začiatku nového školského roka sa nám podarilo dokončiť úplnú rekonštrukciu dovtedy nepoužívanej m...
Rodičovské združenie
17 Sep 2018

Rodičovské združenie

Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2018 o 1...
Opravný termín MS 2018
7 Sep 2018

Opravný termín MS 2018

Opravný termín maturitnej skúšky  z PČOZ a ÚFIČ 2018 sa uskutoční 10. - 11. 9. 2018. Harmonogram:...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roku