Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Deň otvorených dverí
27 Jan 2020

Deň otvorených dverí

V pondelok 27. januára 2020 posledný krát  v tomto školskom roku otvoríme dvere, aby sme privítali z...
Kreatívne vianočné reklamy v podaní céčkarov
21 Dec 2019

Kreatívne vianočné reklamy v podaní céčkarov

Študenti marketingovej komunikácie z triedy 3.C kreatívne spracovali televízne reklamy s viano...
Poznáme víťaza 10. ročníka Medzitriedneho vianočného preteku
20 Dec 2019

Poznáme víťaza 10. ročníka Medzitriedneho vianočného preteku

Aj tento rok sa študenti všetkých 12 tried pustili do tímových pretekov. Čakalo ich 18 disciplín, kt...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy