Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Chaos na striebornom plátne
11 Sep 2019

Chaos na striebornom plátne

Bratislava - 11. 9. 2019,  Dominik Popluhár Druhý týždeň v novom školskom roku začali študenti Stre...
Rodičovské združenie
10 Sep 2019

Rodičovské združenie

Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 o 1...
Príhovor riaditeľky školy
2 Sep 2019

Príhovor riaditeľky školy

K začiatku nového školského roku sa riaditeľka školy, Mgr. Jana Mašlejová, už tradične prihovorila š...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy