Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Pamäti a spomieky
16 Jun 2021

Pamäti a spomieky

Študentky našej školy spolupracujú na projekte občianskeho združenia Pamäti a spomienky, ktorého cie...
Prijímacie konanie 2021/2022 – 2. kolo
4 Jun 2021

Prijímacie konanie 2021/2022 – 2. kolo

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že  po prerokovaní v pedagogickej rade r...
Náš študent postupuje do celoslovenského finále!
30 May 2021

Náš študent postupuje do celoslovenského finále!

Po víťazstve v krajskom kole súťaže Jazykový kvet postupuje študent 2. A Alexander Hywel do celoslov...

PODPORTE NÁS 2% z daní

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku