Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Maturita 2021 – aktuálne informácie
22 Mar 2021

Maturita 2021 – aktuálne informácie

Milí študenti a rodičia, určite ste zaregistrovali, že minister školstva mal tlačovú besedu, na kto...
Kritériá na prijímacie konanie pre šk. rok 2021/22
26 Feb 2021

Kritériá na prijímacie konanie pre šk. rok 2021/22

V súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021  zverejňujeme po...
Oznam
19 Feb 2021

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci, Na základe zhodnotenia celoslovenskej epidemiologickej situácie a zvá...

PODPORTE NÁS 2% z daní

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku