Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Prijímacie konanie 2021/22 – výsledky
10 May 2021

Prijímacie konanie 2021/22 – výsledky

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 Študijný odbor 7237 M infor...
Aktuálna informácia od 10. 5. 2021
5 May 2021

Aktuálna informácia od 10. 5. 2021

Milí žiaci, vážení rodičia, posielame link na a aktuálnu mapu okresov platnú pre týždeň od 10. 5. 2...
Riaditeľské voľno
29 Apr 2021

Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a d...

PODPORTE NÁS 2% z daní

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku