Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Maturanti o maturite – video
11 Feb 2020

Maturanti o maturite – video

Na základe spolupráce NÚCEM a a našej školy Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štú...
Deň otvorených dverí
27 Jan 2020

Deň otvorených dverí

V pondelok 27. januára 2020 posledný krát  v tomto školskom roku otvoríme dvere, aby sme privítali z...
Kreatívne vianočné reklamy v podaní céčkarov
21 Dec 2019

Kreatívne vianočné reklamy v podaní céčkarov

Študenti marketingovej komunikácie z triedy 3.C kreatívne spracovali televízne reklamy s viano...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy