Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

ISIC karty pre pokračujúce ročníky
26 May 2020

ISIC karty pre pokračujúce ročníky

Tento oznam sa týka žiakov 1., 2. a 3. ročníka, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole. Od júna ...
Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21
20 May 2020

Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Milí uchádzači, vážení rodičia! Momentálne prebieha spracovanie prihlášok. Podľa harmonogramu prijí...
Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov
7 May 2020

Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Na základe bodu 4.3  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase m...

PODPORTE NÁS 2% z daní

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy