Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
13 Jan 2022

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh ...
Školský semafor – aktualizovaný
26 Nov 2021

Školský semafor – aktualizovaný

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach a z dôvo...
Školská kolekcia – eshop
16 Nov 2021

Školská kolekcia – eshop

Radi by sme Vám touto cestou predstavili jednu skvelú novinku! Nechali jsme si ako škola vytvoriť...

Celodenný workshop H3KNISA na SOŠMIŠ

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy k začiatku šk. roku