Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Opravné skúšky august 2019
17 Jul 2019

Opravné skúšky august 2019

Opravné skúšky sa uskutočnia dňa  27. 8. 2018. Harmonogram: opravne skúšky august 2019 Vedenie...
Úradné hodiny počas prázdnin
1 Jul 2019

Úradné hodiny počas prázdnin

Počas letných prázdnin sú úradné hodiny pre žiakov a rodičov v pondelok a stredu od 8:30 do 12:0...
Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme
21 Jun 2019

Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme

Bratislava - 21. 6. 2019  Na pôdu SOŠMIS zavítali z iniciatívy Bratislavského dobrovoľníckeho centra...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roku