Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Deň župných škôl v AVIONE – my tentoraz o maturitách
7 Oct 2018

Deň župných škôl v AVIONE – my tentoraz o maturitách

Nové vedenie Bratislavského samosprávneho kraja po rokoch zmenilo koncepciu podujatia Deň župných šk...
Deň župných škôl v Malackách
15 Oct 2018

Deň župných škôl v Malackách

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na posledný Deň župných škôl v tomto roku do šp...
Nová počítačová učebňa VT-6
17 Sep 2018

Nová počítačová učebňa VT-6

K začiatku nového školského roka sa nám podarilo dokončiť úplnú rekonštrukciu dovtedy nepoužívanej m...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roku