Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Podiel Slovenska na holokauste
3 Dec 2018

Podiel Slovenska na holokauste

Bratislava  3. 12. 2018 (1. B) Z dôvodu rozširovania extrémizmu medzi mládežou sa uskutočnila pre...
(Aj) Beniak spája umelecké duše
21 Nov 2018

(Aj) Beniak spája umelecké duše

21. 11. 2018 Bratislava (Dominika Hvorková, 3.B) Vďaka Slovenskému festivalu poézie Beniakove Chyno...
Bola Nežná revolúcia plánovaná?
12 Nov 2018

Bola Nežná revolúcia plánovaná?

Bratislava 12. 11. 2018 , Dominik Popluhár Mesiac november je plný zaujímavých míľnikov.  Napríklad...

Ako sme stavali naše televízne štúdio

Nová počítačová učebňa VT-6

Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roku