Maturita 2021 – aktuálne informácie

Aktuality on 22 Mar , 2021
Milí študenti a rodičia, určite ste zaregistrovali, že minister školstva mal tlačovú besedu, na ktorej informoval verejnosť o nasledujúcich udalostiach v školstve. Nás sa týka predovšetkým realizácia  MATURITY 2021. Oficiálne rozhodnutie ministra školstva je zverejnené na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturit...
Čitaj viac

Kritériá na prijímacie konanie pre šk. rok 2021/22

Aktuality on 26 Feb , 2021
V súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021  zverejňujeme podmienky prijatia na štúdium na našej škole. Kritéria na prijatie pre školský rok 2021/2022: kritériá PP 2021-22 final
Čitaj viac

Oznam

Aktuality on 19 Feb , 2021
Vážení rodičia, milí žiaci, Na základe zhodnotenia celoslovenskej epidemiologickej situácie a zváženia prevádzkových podmienok školy v týždni od 22. februára 2021 pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. Na základe prevádzkových dôvodov a zlej epidemiologickej situácie všetky triedy od 15. februára 2021 aj naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Dňa 5. februára 2021 bolo prija...
Čitaj viac

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Aktuality on 26 Jan , 2021
Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022 v súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  - rozhodnutie ministra 26.1.2021 do 26. 2. 2021 – termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v SŠ do 8. 4. 2021 – termín doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka  riaditeľovi ZŠ na v...
Čitaj viac

Návrat žiakov do škôl 2021

Aktuality on 7 Jan , 2021
Minister školstva na tlačovej konferencii dňa 4. 1. 2021 predstavil plán návratu detí a žiakov do škôl. Na základe tohto plánu a v súvislosti s aktuálnou situáciou sa škola od 11.1.2021 neotvára a ostávame naďalej na dištančnom vzdelávaní. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára 2021 na 22. – 24. januára 2021. Otvorené budú aj stredné školy, takt...
Čitaj viac

Novoročný pozdrav

Aktuality on 4 Jan , 2021
Milí študenti a vážení rodičia, Ďakujeme za spoluprácu v roku 2020 a do nového roku 2021 Vám prajeme veľa zdravia, lebo to je to najcennejšie, veľa šťastia, lebo keď je človek šťastný, tak má všetko čo potrebuje, veľa lásky, úspechov, pozitívnej energie a veríme, že život okolo nás sa naplno rozbehne. Jana Mašlejová riaditeľka školy a celý kolektív SOŠMIŠ
Čitaj viac

Vianočné prianie

Aktuality on 21 Dec , 2020
Milí študenti a vážení rodičia, vianočné sviatky nám klopú na dvere, preto zastavme sa na chvíľu a vychutnajme si túto jedinečnú atmosféru. Každodenný zhon dajme bokom a užime si radostné chvíle plné pokoja a pohody. Želáme vám, aby ste nasledujúce dni prežili v tej najmilšej sociálnej bubline vám blízkych ľudí, aby ste ostávali v zdraví a napriek všetkým ťažkostiam mali silu na prekonávanie ne...
Čitaj viac

SOŠMIŠ otvorila uchádzačom svoje ,,brány“ online

Aktuality on 2 Dec , 2020
Súčasná situácia nám nedovoľuje priblížiť uchádzačom naše študijné odbory osobne. SOŠMIŠ sa však nevzdáva a so skvelým tímom učiteľov a žiakov odprezentovala všetky študijné odbory,  mimoškolské aktivity v online priestore. Dostupné technológie nám prinášajú nové možnosti a v tomto duchu sme deň otvorených dverí pripravovali. Uskutočnený ,,experiment“ priniesol príjemné výsledky. Živý prenos na šk...
Čitaj viac

Navrhni vianočnú pohľadnicu pre školu

Navrhni vianočnú pohľadnicu pre školu
Aktuality on 1 Dec , 2020
Milí študenti, hoci nás tento rok pripravil o niektoré každoročné tradície, jednu z nich môžeme zažiť aj z pohodlia domova. Vyhlasujeme preto každoročnú súťaž o vianočno-novoročnú pohľadnicu.  Víťaznou pohľadnicou by sme chceli potešiť priateľov školy a partnerov, ktorí nám pomáhajú aj v tejto neľahkej dobe a úprimne im popriať všetko dobré v novom roku 2021.  
Čitaj viac

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ – aktualizácia

Aktuality on 9 Nov , 2020
Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnené aktuálne usmernenia po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, platné od 8.11. 2020: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ podmienky vstupu do školy 8.11.2020 vyhlásenie návštevníka 8.11.2020 vyhlásenie zákonný zástupca 8.11.2020 ...
Čitaj viac