Pamäti a spomieky

Pamäti a spomieky
Aktuality on 16 Jun , 2021
Študentky našej školy spolupracujú na projekte občianskeho združenia Pamäti a spomienky, ktorého cieľom je zachytiť rozprávanie seniorov o ich živote a životných skúsenostiach. Prvé dve publikácie z pripravovanej série slávnostne pokrstili v Obecnej záhrade mestkej časti Rača 26. mája 2021. Tretiačky Naďa Porembová a Simona Víghová pripravili z podujatia krátku reportáž. https://vimeo.com/56388...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2021/2022 – 2. kolo

Aktuality on 4 Jun , 2021
Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že  po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú škol...
Čitaj viac

Náš študent postupuje do celoslovenského finále!

Náš študent postupuje do celoslovenského finále!
Aktuality on 30 May , 2021
Po víťazstve v krajskom kole súťaže Jazykový kvet postupuje študent 2. A Alexander Hywel do celoslovenského kola. Pod vedením PaedDr. Miroslavy Ďurkovičovej si do súťaže pripravil prednes prózy - úryvok z novely S. E. Hintona "The Outsiders". Držíme Alexovi palce - výsledky budeme vedieť už o dva týždne! Pridávame ešte pár riadkov: Hello everyone, I appreciate you for checking out my recitme...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2021/22 – výsledky

Aktuality on 10 May , 2021
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby - Výsledková listina PP 2021_22 ISS Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá -   Výsledková listina PP 2021_22 MMŠ Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia - Výsledková listina PP 2021_22 MKK Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronic...
Čitaj viac

Aktuálna informácia od 10. 5. 2021

Aktuality on 5 May , 2021
Milí žiaci, vážení rodičia, posielame link na a aktuálnu mapu okresov platnú pre týždeň od 10. 5. 2021: MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) Na základe uvedeného Bratislava prechádza do 1. stupňa varovania (ružový okres) a teda od pondelka 10. 5. 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov našej školy. V...
Čitaj viac

Riaditeľské voľno

Aktuality on 29 Apr , 2021
V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 3. 5. 2021 (pondelok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy
Čitaj viac

Oznam o priebehu prijímacích skúšok 2021/2022

Aktuality on 27 Apr , 2021
Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie a R...
Čitaj viac

Úspešný Magazín Instacks zverejní práce našich maturantov

Úspešný Magazín Instacks zverejní práce našich maturantov
Aktuality on 16 Apr , 2021
Na základe dohodnutej spolupráce medzi Magazínom INSTACKS a našou školou, ktorá vznikla na podklade prebiehajúcej praxe tamojších študentov, by sme vás radi informovali, že už v najbližších dňoch budú ich práce (články i rozhovory), publikované na webovej stránke a Facebooku magazínu. Touto cestou by sme vás radi požiadali o sledovanie magazínu Instacks na sociálnej sieti (TU) , aby vám žiadny ...
Čitaj viac

Maturita 2021 – aktuálne informácie

Aktuality on 22 Mar , 2021
Milí študenti a rodičia, určite ste zaregistrovali, že minister školstva mal tlačovú besedu, na ktorej informoval verejnosť o nasledujúcich udalostiach v školstve. Nás sa týka predovšetkým realizácia  MATURITY 2021. Oficiálne rozhodnutie ministra školstva je zverejnené na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturit...
Čitaj viac

Kritériá na prijímacie konanie pre šk. rok 2021/22

Aktuality on 26 Feb , 2021
V súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021  zverejňujeme podmienky prijatia na štúdium na našej škole. Kritéria na prijatie pre školský rok 2021/2022: kritériá PP 2021-22 final
Čitaj viac