Učiteľ roka 2020

Učiteľ roka 2020
Aktuality on 25 Jun , 2020
Medzi dvadsiatkou ocenených učiteľov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja bol aj náš kolega, Peter Guldan. Pozoruhodnú plaketu z dielne Strednej školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru mu odovzdal štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár a župan BSK Juraj Droba. Z celého podujatia sme pripravili záznam. https://vimeo.com/436092529       &nbs...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2020/21 – 2. kolo výsledky

Aktuality on 23 Jun , 2020
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 - 2. kolo: Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – výsledková listina PP 2020_2021_2.kolo ISS Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej šk...
Čitaj viac

Úspešní aj v krízovom režime

Úspešní aj v krízovom režime
Aktuality on 22 Jun , 2020
Dňa 10. júna 2020 prerušilo pár našich úspešných žiakov dlhú domácu „karanténu“ a prišli si do školy prevziať diplomy a vecné ceny za umiestnenie v miestnej súťaži. Netradičné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v netypicky pustom srdci školy – v školskej kaviarni. Ceny odovzdala zástupkyňa račianskeho Miestneho odboru Matice slovenskej. Ešte počas riadneho vyučovania sa Emma Elizabeth Plačková ...
Čitaj viac

Prijímacie konanie – 2. termín prijímacieho konania

Aktuality on 10 Jun , 2020
Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že  po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy vyhlasuje 2. termín prijímacieho konania. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu: v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby  - 3 uchádzačov Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém...
Čitaj viac

Prijímacie konanie – výsledky – obsadenosť miest

Aktuality on 5 Jun , 2020
Na základe  bodu 3.6. Rozhodnutia  ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľka školy informuje: študijný odbor - 7237 M informačné systémy a služby počet obsadených miest - 8 počet voľných miest - 2 študijný odbor - 7218 M masmediálne štúdiá počet obsadených mie...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2020/21 – výsledky

Aktuality on 27 May , 2020
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby - Výsledková listina PP 2020_2021 ISS Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá - Výsledková listina PP 2020_2021 MMŠ Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia - Výsledková listina PP 2020_2021 MKK Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok ...
Čitaj viac

ISIC karty pre pokračujúce ročníky

ISIC karty pre pokračujúce ročníky
Aktuality on 26 May , 2020
Tento oznam sa týka žiakov 1., 2. a 3. ročníka, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole. Od júna bude možné si predĺžiť ISIC kartu pre účely dopravy. Podrobný popis je opísaný v obrázku (treba poslať SMS s informáciami na dané číslo). Všetko bude pre vás pripravené od 2. júna, preto skôr SMSky neposielajte! Hneď ako dostanete spätnú SMS s výzvou na priloženie k terminálu, máte ni...
Čitaj viac

Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Aktuality on 20 May , 2020
Milí uchádzači, vážení rodičia! Momentálne prebieha spracovanie prihlášok. Podľa harmonogramu prijímania na SŠ najneskôr do 29. 5. 2020 riaditeľka  školy rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov  a zašle rozhodnutie o prijatí elektronickou formou. Sledujte naše stránky, sociálne siete, kde čoskoro zverejníme výsledky v Aktualitách a časti Prijímacie pohov...
Čitaj viac

Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Aktuality on 7 May , 2020
Na základe bodu 4.3  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 23. apríla 2020 riaditeľka  Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých maturitných predmetov. p...
Čitaj viac

Kritéria na prijatie

Aktuality on 7 May , 2020
Kritéria na prijatie pre školský rok 2020/2021: Kritéria na PP 2020-2021 Najdôležitejšie termíny: do 7. 5. 2020 - SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium, vypracované na základe rozhodnutia z MŠVVa Š SR zo dňa 29.4.2020 do 15. 5. 2020 - zákonný zástupca žiaka podá prihlášku buď na  ZŠ alebo na SŠ Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve p...
Čitaj viac