ISIC karty pre pokračujúce ročníky

ISIC karty pre pokračujúce ročníky
Aktuality on 26 May , 2020
Tento oznam sa týka žiakov 1., 2. a 3. ročníka, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole. Od júna bude možné si predĺžiť ISIC kartu pre účely dopravy. Podrobný popis je opísaný v obrázku (treba poslať SMS s informáciami na dané číslo). Všetko bude pre vás pripravené od 2. júna, preto skôr SMSky neposielajte! Hneď ako dostanete spätnú SMS s výzvou na priloženie k terminálu, máte ni...
Čitaj viac

Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Aktuality on 20 May , 2020
Milí uchádzači, vážení rodičia! Momentálne prebieha spracovanie prihlášok. Podľa harmonogramu prijímania na SŠ najneskôr do 29. 5. 2020 riaditeľka  školy rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov  a zašle rozhodnutie o prijatí elektronickou formou. Sledujte naše stránky, sociálne siete, kde čoskoro zverejníme výsledky v Aktualitách a časti Prijímacie pohov...
Čitaj viac

Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Aktuality on 7 May , 2020
Na základe bodu 4.3  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 23. apríla 2020 riaditeľka  Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých maturitných predmetov. p...
Čitaj viac

Kritéria na prijatie

Aktuality on 7 May , 2020
Kritéria na prijatie pre školský rok 2020/2021: Kritéria na PP 2020-2021 Najdôležitejšie termíny: do 7. 5. 2020 - SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium, vypracované na základe rozhodnutia z MŠVVa Š SR zo dňa 29.4.2020 do 15. 5. 2020 - zákonný zástupca žiaka podá prihlášku buď na  ZŠ alebo na SŠ Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve p...
Čitaj viac

Prijímacie pohovory – aktuálne informácie

Aktuality on 30 Apr , 2020
Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedenej stránke: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe na našej stránke v časti Pr...
Čitaj viac

Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie

Aktuality on 29 Apr , 2020
Vážení rodičia, milí  žiaci,  na základe bodu 4.  Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 20. apríla 2020 Vám oznamujem, že v čase prerušeného vyučovania budú na našej škole vo všetkých študijných odboroch: informačné sy...
Čitaj viac

Maturitné skúšky – aktuálne informácie

Aktuality on 23 Apr , 2020
Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa maturitných skúšok a ďalších foriem ukončovania štúdia na stredných školách v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedených stránkach: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ https://www.ucimenadialku.sk/usm...
Čitaj viac

Oznam k prijímacím a maturitným skúškam

Aktuality on 20 Apr , 2020
Vážení rodičia,  milí  žiaci, dňa 15.4. 2020  bolo vydané nové opatrenie hlavného hygienika SR týkajúce sa konania prijímacích, maturitných a záverečných skúšok na stredných školách. V súvislosti s množiacimi sa otázkami si Vás dovoľujeme informovať, že podrobnosti o konaní prijímacích a maturitných skúšok bude musieť upraviť MŠVVaŠ SR. Predpokladáme, že v najbližších dňoch bude vydané príslušn...
Čitaj viac

Dôležitý oznam

Dôležitý oznam
Aktuality on 25 Mar , 2020
Vážení rodičia, milí žiaci! V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom. Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  To najdôležitejšie vyb...
Čitaj viac

PODPORTE NÁS 2% z daní

PODPORTE NÁS 2% z daní
Aktuality on 19 Mar , 2020
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kva...
Čitaj viac