Dokumenty COVID – 19

Návrat do škôl od 10.5.2021

návrat žiakov do škôl s účinnosťou od 10.5.2021

príloha č.8 – Žiak a ZZ – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

Príloha č.10 – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

infografika RO 3.5.2021


Návrat do škôl od 3.5.2021

návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021

Príloha č.10 – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

infografika ČO 3.5.2021


Rozhodnutie ministra z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

Rozhodnutie ministra z 5.1.2021


Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021 k testovaniu žiakov, prijímacím pohovorom a maturitám

rozhodnutie ministra zo 4.1.2021


Návrat do škôl 2021

Návrat do škôl 2021 – aktualizovaný 30.12.2020

Návrat do škôl 2021 s revíziou 30.12.2020

Návrat žiakov do škôl 2021- infografika


Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

Rozhodnutia ministra z 11.12.2020

Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia (11. 12. 2020)

Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných odborných škôl počas vianočného obdobia


Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu v školskom roku 2020/2021 (9. 12. 2020)

usmernenie k hodnoteniu žiakov SŠ


Rozhodnutie ministra zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020

Rozhodnutie ministra zo 4.12.2020 s účinnosťou od 7.12.2020


Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

Rozhodnutie ministra z 12.11.2020 s účinnosťou od 16.11.2020


Aktuálne usmernenie po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, platné od 8.11. 2020:

usmernenie 8.11. 2020

podmienky vstupu do školy 8.11.2020

vyhlásenie návštevníka 8.11.2020

vyhlásenie zákonný zástupca 8.11.2020

vyhlásenie zamestnanca 8.11.2020


Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy, platné od  2. 11. 2020

rozhodnutie 2. 11. 2020


Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, platné od 1.11. 2020:

usmernenie Spoločná zodpovednosť1.11.2020

podmienky vstupu do školy 1.11.2020

vyhlásenie návštevníka školy 1.11.2020

vyhlásenie zákonný zástupca 1. 11. 2020

vyhlásenie zamestnanca 1.11.2020

dieta infografika  rodičia infografika  zamestnanec infografika


Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy, platné od 23. 10. 2020

rozhodnutie 23. 10. 2020

prazdniny infografika


Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy, platné od 12. 10. 2020

rozhodnutie o zatvorení škôl 12.10.2020

manuál pre školy 12. 10. 2020


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, platný od 29. 9. 2020

usmernenie k realizácii praktického vyučovania 29.9.2020


Aktuálne usmernenie k postupu škôl  pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy, platný od 29. 9. 2020

usmernenie 29.9.2020


Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný dňa 16. 09. 2020

manuál pre SŠ s vyznačenými zmenami 16.9

Podmienky vstupu do školy 16.9.

Výhlásenie zák.zástupcu-plnoletého žiaka 16.9.

Rúška na školách


Oznam žiakom, zákonným zástupcom a sprevádzajúcim osobám

 • Prevádzka školy od 2. 9. 2020 (pdf súbor)
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. Vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • Každý žiak vchádza do budovy školy iba hlavným vchodom cez vrátnicu.
 • Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.
 • Každý žiak je povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.   cestne_vyhlasenie_ZZ_ziak
 • Každý žiak bude vo vnútorných priestoroch školy aj počas vyučovania nosiť rúško prvé dva týždne (2. – 14. 9. 2020).
 • Každý žiak bude mať vlastný dezinfekčný prostriedok k použitiu a papierové vreckovky.
 • Žiaci aj učitelia dodržiavajú od seba vzájomný odstup.
 • Pri ceste do školy a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Dodržiavajú zásadu R-O-R (rúško-odstup-ruky).
 • Od 16.9.2020 budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. semafor (zelená, oranžová, červená). semafor pre SŠ

 

Prevádzka školy od 2. 9. 2020

Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu o bezinfekčnosti

cestne_vyhlasenie_ZZ_ziak

semafor pre SŠ

manuál pre SŠ

Základné informácie pre SŠ - infografika2 Základné informácie pre SŠ - infografika1 Základné informácie pre SŠ - infografika3 Základné informácie pre SŠ - infografika4Základné informácie pre SŠ - infografika5