Konzultačné hodiny počas praxe

Milí študenti,

Konzultačné hodiny interných učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 8. – 28. 1. 2020:

Mgr. Jana Borková
streda- 3. hod.      

Mgr. Mária Daniláková
streda – 2. hod.            

Ing. Tatiana Hudáková
pondelok – 4. hod.   

Ing. Nina Pazderová
utorok- 4. hod.

Mgr. Ľudmila Rusňáková
piatok – 2. a 3. hod.

Mgr. Nina Škaverinová
štvrtok – 2. a 3.  hod.

Mgr. Eva Ferjenčíková

Mgr. Magdaléna Rajtová

Mgr. Michaela ŠkorupováKonzultačné hodiny externých učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 8. – 28. 1. 2020:

PhDr. Zdenko Cho
email: zdenko.cho@sosmis.sk

Mgr. Alexandra Jurišová
email: alexandra.jurisova@sosmis.sk

Mgr. Rudolf Mozoláni
email: rudolf.mozolani@sosmis.sk

Mgr. Miroslava Verešvárska
email: miroslava.veresvarska@sosmis.sk

U externých učiteľoch si musíte termín konzultácie dohodnúť vopred mailom.