Konzultačné hodiny počas praxe

Milí študenti,

Konzultačné hodiny interných učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 8. – 28. 1. 2019:

Mgr. Jana Borková
švrtok – 5. hod.      

Mgr. Mária Daniláková
utorok – 4. hod.            

Ing. Tatiana Hudáková
utorok – 2. hod.   

Ing. Nina Pazderová
pondelok- 5. hod.

Mgr. Ľudmila Rusňáková
streda – 2. hod.

Mgr. Nina Škaverinová
štvrtok – 4. a 5.  hod.

Mgr. Eva Ferjenčíková
utorok – 4. a 5.  hod.

Mgr. Magdaléna Rajtová
piatok – 5 hod.

Konzultačné hodiny externých učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 8. – 28. 1. 2019:

PhDr. Zdenko Cho
email: zdenko.cho@sosmis.sk

PhDr. Viera Lehoczká , PhD.
email: viera.lehoczka@gmail.com

Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD.
email: zsuzsa@szenczi.sk

Mgr. Maroš Plitko
email: maros.plitko@sosmis.sk

Mgr. Rudolf Mozoláni
email: rudolf.mozolani@sosmis.sk

Mgr. Miroslava Verešvárska
email: miroslava.veresvarska@sosmis.sk

Mgr. Michaela Škorupová
email: michaela.skorupova@sosmis.sk

U externých učiteľoch si musíte termín konzultácie dohodnúť vopred mailom.