Konzultačné hodiny počas praxe

Milí študenti,

Konzultačné hodiny interných učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 8. – 26. 1. 2018:

Mgr. Jana Borková
pondelok – 4. hod.      

Mgr. Mária Daniláková
utorok – 2. hod.            

Ing. Tatiana Hudáková
utorok – 3. hod.   

Ing. Nina Pazderová
utorok – 2. hod.

Mgr. Ľudmila Rusňáková
štvrtok – 3. hod.

Mgr. Nina Škaverinová
štvrtok – 4. hod.

Konzultačné hodiny externých učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 8. – 26. 1. 2018:

PhDr. Zdenko Cho
email: zdenko.cho@sosmis.sk

Štefan Dvorský
email: stefan.dvorsky@sosmis.sk

PhDr. Viera Lehoczká , PhD.
email: viera.lehoczka@gmail.com

Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD.
email: zsuzsa@szenczi.sk

Mgr. Adrián Bereš
email: adrian.beres@sosmis.sk

Mgr. Maroš Plitko
email: maros.plitko@sosmis.sk

U externých učiteľoch si musíte termín konzultácie dohodnúť vopred mailom.