Krúžky

Zoznam krúžkov v šk. roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 sme na SOŠMIŠ v rámci vzdelávacích poukazov otvorili činnosť v týchto záujmových krúžkoch:

Filmový krúžok - Mgr. Peter Guldan

Študentská televízia na webe - PhDr. Zdenko Cho

Študentský časopis  - Mgr. Eva Tomšíková

Študenstké rádio – Mgr. Zoja Gajdošová

Športové hry  - Mgr. Peter Kala

Krúžok kondičného cvičenia – Mgr. Matej Urda

Turistický krúžok – Mgr. Matúš Lichvár

Jazykový krúžok ANJ, TAJ - PaedDr. Miroslava Ďurkovičová

Jazykový krúžok SJL, NEJ – Mgr. Michaela Záňová

Rýchlopis na PC/všetkými desiatimi – Ing. Nina Pazderová

Odborný seminár – príprava na MS – Ing. Tatiana Hudáková

Matematický krúžok – Mgr. Mária Daniláková

Literárne a jazykové ne/vedomosti – PaedDr. Alena Trajdová

Futbalový krúžok – p. Maťúš

Pridaj komentár