Maturita 2021 – aktuálne informácie

Aktuality on 22 Mar , 2021

Milí študenti a rodičia,

určite ste zaregistrovali, že minister školstva mal tlačovú besedu, na ktorej informoval verejnosť o nasledujúcich udalostiach v školstve.

Nás sa týka predovšetkým realizácia  MATURITY 2021. Oficiálne rozhodnutie ministra školstva je zverejnené na stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Vedenie školy