Odborná prax

 Povinná odborná prax 3. ročníkov 2019/20 – pozor zmena!!!

Po konzultácii s jednotlivými vedúcimi predmetových komisií odborných predmetov odborov informačné systémy a služby, masmediálne štúdiá a marketingová komunikácia sme rozhodli vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19
o zrušení povinnej odbornej praxe žiakov 3. ročníkov v aktuálnom školskom roku 2019/2020. 
v Bratislave, dňa 1. 4. 2020
Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy

Povinná odborná prax 3. ročníkov 2019/20

Žiaci 3. ročníkov absolvujú od 11. 5. – 29. 5. 2020 povinnú odbornú prax.

Zodpovedná osoba za prax:
za 3. A /ISS – Ing. Nina Pazderová
za 3. A /MMŠ a 3. B – PhDr. Zdenko Cho
za 3. C /MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


Povinná odborná prax 4. ročníkov 2019/20

Žiaci 4. ročníkov absolvujú od 8. 1. 2020 – 28. 1. 2020 povinnú odbornú prax.

Zodpovedná osoba za prax:
za 4. A /ISS – Ing. Nina Pazderová
za 4. A /MMŠ a 4. B – PhDr. Zdenko Cho, Mgr. Alexandra Jurišová, Mgr. Michaela Škorupová
za 4. C /MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková

Správu a hodnotenie z praxe je potrebné odovzdať zodpovedným osobám za prax do 14. 2. 2020.


Povinná odborná prax 3. ročníkov 2018/19

Žiaci 3. ročníkov absolvujú od 13. 5. 2019 – 31. 5. 2019 povinnú odbornú prax.

Zodpovedná osoba za prax:
za 3. A /ISS – Ing. Nina Pazderová
za 3. A /MMŠ a 3. B – PhDr. Zdenko Cho
za 3. C /MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


Dokumenty:

Sprava_PRAX_2018

Prax_správa_titulny-list 2018

Hodnotenie_praxe

Správu z praxe je potrebné odovzdať  v tlačenej aj elektronickej verzii podľa pokynov od zodpovednej osoby za prax.

 

Pridaj komentár