Odborná prax

Povinná odborná prax 4. ročníkov 2019/20

Žiaci 4. ročníkov absolvujú od 8. 1. 2020 – 28. 1. 2020 povinnú odbornú prax.

Zodpovedná osoba za prax:
za 4. A /ISS – Ing. Nina Pazderová
za 4. A /MMŠ a 4. B – PhDr. Zdenko Cho, Mgr. Alexandra Jurišová, Mgr. Michaela Škorupová
za 4. C /MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


Povinná odborná prax 3. ročníkov 2018/19

Žiaci 3. ročníkov absolvujú od 13. 5. 2019 – 31. 5. 2019 povinnú odbornú prax.

Zodpovedná osoba za prax:
za 3. A /ISS – Ing. Nina Pazderová
za 3. A /MMŠ a 3. B – PhDr. Zdenko Cho
za 3. C /MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


Dokumenty:

Sprava_PRAX_2018

Prax_správa_titulny-list 2018

Hodnotenie_praxe

Správu z praxe je potrebné odovzdať  v tlačenej aj elektronickej verzii podľa pokynov od zodpovednej osoby za prax.

 

Pridaj komentár