EČ a PFIČ MS

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
12. 3. 2019 (utorok) zo slovenského jazyka a literatúry - čas: 100 + 150 minút
13. 3. 2019 (streda) z anglického jazyka a ďalších jazykov- čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút


Zadelenie žiakov na EČ a PFIČ MS:

https://sosmis.edupage.org/maturita/


Časový harmonogram:

12. 3. 2019 (utorok) EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

Čas administrácie:

9:45 – 11:25          administrácia testov EČ MS

13:00 – 15:30       administrácia PFIČ MS

13. 3. 2019 (streda) EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

Čas administrácie:

9:45 – 11:25          administrácia testov EČ MS – úroveň B1

9:45 – 11:45          administrácia testov EČ MS – úroveň B2

13:00 – 14:00       administrácia PFIČ MS – úroveň B1 aj B2