Pedagógovia a zamestnanci

Riaditeľka školy

Mgr. JANA MAŠLEJOVÁ
E-mail: riaditel@sosmis.sk, jana.maslejova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:15 hod.
Telefón: 02/4920 3512


Zástupkyňa riaditeľky

PaedDr. ALENA TRAJDOVÁ
E-mail: alena.trajdova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:15 – 8:00 hod.
Telefón: 02/4920 3528


Tajomníčka školy

SOŇA DEMOVIČOVÁ
E-mail: sona.demovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3510


Hospodárka – ekonómka

MARTA REPKOVÁ
E-mail: marta.repkova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3512


Knihovníčka – archivárka

MÁRIA ŠIŠOVIČOVÁ
archív, duplikáty vysvedčení, potvrdenia
E-mail: maria.sisovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3514, 02/4487 1588 (vrátnica)Profesorský zbor:

noimage

Mgr. JANA BORKOVÁ
učí: odborné knihovnícke predmety
E-mail: jana.borkova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

PhDr. ANNA BÖHMEROVÁ
učí predmety: slovenský jazyk, štylistika / triedna učiteľka 2.B
E-mail: anna.bohmerová@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. MÁRIA DANILÁKOVÁ
učí predmety: matematika, informatika / triedna učiteľka 3.B
E-mail: maria.danilakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

PaedDr. MIROSLAVA ĎURKOVIČOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, taliansky jazyk, prekladový seminár / triedna učiteľka 1.A
E-mail: miroslava.durkovicova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. EVA FERJENČÍKOVÁ
učí: odborné masmediálne a marketingové predmety / triedna učiteľka 3.C
E-mail: eva.ferjencikova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. ZOJA TIŠÁKOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, biológia / triedna učiteľka 2.C
E-mail: zoja.tisakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. PETER GULDAN
učí predmety: anglický jazyk, taliansky jazyk, prekladový seminár / triedny učiteľ 1.B
E-mail: peter.guldan@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok  14:15 – 15:00 hod.

noimage

Ing. TATIANA HUDÁKOVÁ
učí: odborné ekonomické predmety / triedna učiteľka 4.C
E-mail: tatiana.hudakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 7:00 – 7:45 hod.

Mgr. JIŘINA JERZOVÁ
učí predmety: nemecký jazyk, ruský jazyk, tréning pamäte a tvorivého myslenia
E-mail: jirina.jerzova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. PETER KALA
učí predmety: telesná a športová výchova
E-mail: peter.kala@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. MATÚŠ LICHVÁR
učí predmety: anglický jazyk, geografia, súčasná svetová spoločnosť / triedny učiteľ 4.A
E-mail: matus.lichvar@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:00 hod.

Mgr. ERIK MÁRFÖLDY
učí predmety: anglický jazyk, jazyková kultúra, umenie a kultúra
E-mail: erik.marfoldy@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Ing. NINA PAZDEROVÁ
učí: odborné ekonomické predmety / triedna učiteľka 2.A
E-mail: nina.pazderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:15 – 8:00 hod.

Mgr. MAGDALÉNA RAJTOVÁ
učí: odborné mediálne a marketingové predmety, štylistika / triedna učiteľka 1.C
E-mail: magdalena.rajtova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. ĽUDMILA RUSŇÁKOVÁ
učí predmety: dejepis, súčasná svetová spoločnosť, ruský jazyk / triedna učiteľka 4.B
E-mail: ludmila.rusnakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. JANA SALÁTOVÁ
učí predmety: anglický jazyk / triedna učiteľka 3.A
E-mail: jana.salatova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimageMgr. DANA SCHNEIDEROVÁ
učí predmety: slovenský jazyk, štylistika, kultúra jazykového prejavu
E-mail: dana.schneiderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:05 – 15:00 hod.

Mgr. MICHAELA ŠKORUPOVÁ
učí: odborné mediálne a marketingové predmety, štylistika, sociálna komunikácia
E-mail: michaela.skorupova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. NINA ŠKVARENINOVÁ
učí predmety: matematika, etická výchova, bázy dát
E-mail: nina.skvareninova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. MATEJ URDA
učí predmety: telesná a športová výchova
E-mail: matej.urda@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:15 – 15:00

noimageMgr. MICHAELA ZÁŇOVÁ
učí predmety: nemecký jazyk, slovenský jazyk
E-mail: michaela.zanova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 7:15 – 8:00 hod.

 

Externí učitelia:

noimage

ADRIÁN BEREŠ
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, multimediálne prezentácie
E-mail: adrian.beres@sosmis.sk
xxxx

noimageŠTEFAN DVORSKÝ
vyučuje predmety: mediálna tvorba – rozhlas
E-mail: stefan.dvorsky@sosmis.sk
xxxx

noimage

Mgr. LUCIA FALBOVÁ
vyučuje predmety: informačná analýza
E-mail: lucia.falbova@sosmis.sk

 

noimage

PhDr. PETER HASIDLO
vyučuje predmety: náboženská výchova
E-mail: peter.hasidlo@sosmis.sk

 

PhDr. ZDENKO CHO
vyučuje predmety: mediálna tvorba v printových médiách a televízii
E-mail: zdenko.cho@sosmis.sk
xxx

noimageMgr. SILVIA JÁHNOVÁ
vyučuje predmety: informačná analýza
E-mail: silvia.jahnova@sosmis.sk


noimage
Mgr. ALEXANDRA JURIŠOVÁ
vyučuje predmety: mediálna tvorba – print
E-mail: alexandra.jurisova@sosmis.sk


noimage
Mgr. RUDOLF MOZOLÁNI
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, multimediálne prezentácie
E-mail: rudolf.mozolani@sosmis.sk

 

noimage

Mgr. ALEXANDRA VAVROVÁ
vyučuje predmety: digitálna fotografia, reklamná fotografia
E-mail: alexandra.vavrova@sosmis.sk


Mgr. MIROSLAVA VEREŠVÁRSKA
vyučuje predmety: Public Relations, pramene hospodárskych informácií, právo a etika v reklame
E-mail: miroslava.veresvarska@sosmis.sk

xxxŠkolník – údržbár

Tibor KOLLER


Upratovačky

OĽGA UTASIOVÁ
TERÉZIA MARKECHOVÁ


 Informátorka

JARMILA ŠTEFULOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár