Pedagógovia a zamestnanci

Riaditeľka školy

noimageMgr. JANA MAŠLEJOVÁ
E-mail: riaditel@sosmis.sk, jana.maslejova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:15 hod.
Telefón: 02/4920 3512


Zástupkyňa riaditeľky

noimage

PaedDr. ALENA TRAJDOVÁ
E-mail: alena.trajdova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:00 – 8:00 hod.
Telefón: 02/4920 3528


Tajomníčka školy

SOŇA DEMOVIČOVÁ
E-mail: sona.demovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3510


Hospodárka – ekonómka

MARTA REPKOVÁ
E-mail: marta.repkova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3512


Knihovníčka – archivárka

MÁRIA ŠIŠOVIČOVÁ
archív, duplikáty vysvedčení, potvrdenia
E-mail: maria.sisovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3514, 02/4487 1588 (vrátnica)Profesorský zbor:

noimage

Mgr. JANA BORKOVÁ
aprobácia: odborné knihovnícke predmety
E-mail: jana.borkova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:15 – 14:00 hod.;

PhDr. ANNA BÖHMEROVÁ
aprobácia: slovenský jazyk, dejepis / triedna učiteľka 1.B
E-mail: anna.bohmerová@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:00 hod.

Mgr. MÁRIA DANILÁKOVÁ
aprobácia: matematika, informatika
E-mail: maria.danilakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:30 – 15:30 hod.

noimage

PaedDr. MIROSLAVA ĎURKOVIČOVÁ
aprobácia: anglický jazyk, taliansky jazyk / triedna učiteľka 4.A
E-mail: miroslava.durkovicova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. EVA FERJENČÍKOVÁ
aprobácia: odborné masmediálne a marketingové predmety / triedna učiteľka 2.C
E-mail: eva.tomsikova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. ZOJA GAJDOŠOVÁ
aprobácia: anglický jazyk, biológia / triedna učiteľka 1.C
E-mail: zoja.gajdosova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 15:00 hod.

Mgr. PETER GULDAN
aprobácia: anglický jazyk, taliansky jazyk / triedny učiteľ 4.B
E-mail: peter.guldan@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok  14:15 – 15:00 hod.

noimage

Ing. TATIANA HUDÁKOVÁ
aprobácia: odborné ekonomické predmety / triedna učiteľka 3.C
E-mail: tatiana.hudakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 7:00 – 8:00 hod.

Mgr. JIŘINA JERZOVÁ
aprobácia: nemecký jazyk, ruský jazyk, pedagogika
E-mail: jirina.jerzova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. PETER KALA
aprobácia: telesná a športová výchova, nemecký jazyk
E-mail: peter.kala@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. MATÚŠ LICHVÁR
aprobácia: anglický jazyk, geografia / triedny učiteľ 3.A
E-mail: matus.lichvar@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:00 hod.

Mgr. ERIK MÁRFÖLDY
aprobácia: anglický jazyk, estetika
E-mail: erik.marfoldy@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Ing. NINA PAZDEROVÁ
aprobácia: odborné ekonomické predmety / triedna učiteľka 1.A
E-mail: nina.pazderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:15 – 8:00 hod.

Mgr. MAGDALÉNA RAJTOVÁ
aprobácia: odborné mediálne predmety
E-mail: magdalena.rajtova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. ĽUDMILA RUSŇÁKOVÁ
aprobácia: odborné predmety, ruský jazyk / triedna učiteľka 3.B
E-mail: ludmila.rusnakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. JANA SALÁTOVÁ
aprobácia: anglický jazyk / triedna učiteľka 2.A
E-mail: jana.salatova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

noimage

Mgr. DANA ŠKULTÉTYOVÁ
aprobácia: nemecký jazyk, občianska náuka
E-mail: dana.skultetyova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 7:00 – 8:00 hod.

Mgr. NINA ŠKVARENINOVÁ
aprobácia: matematika, etická výchova / triedna učiteľka 4.C
E-mail: nina.babicka@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. MATEJ URDA
aprobácia: telesná a športová výchova
E-mail: matej.urda@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:00

Mgr. ERIKA VAGOVICSOVÁ
aprobácia: slovenský jazyk, pedagogika, psychológia / triedna učiteľka 2.B
E-mail: erika.vagovicsova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 7:00 – 8:00 hod.

 

Externí učitelia:

ŠTEFAN DVORSKÝ
vyučuje predmety: mediálna tvorba
E-mail: stefan.dvorsky@sosmis.sk

Mgr. LUCIA FALBOVÁ
vyučuje predmety: informačná analýza
E-mail: lucia.falbova@sosmis.sk

PhDr. ZDENKO CHO
vyučuje predmety: mediálna tvorba
E-mail: zdenko.cho@sosmis.sk

Mgr. SILVIA JÁHNOVÁ
vyučuje predmety: informačná analýza
E-mail: silvia.jahnova@sosmis.sk

PhDr. VIERA LEHOCZKÁ, PhD.
vyučuje predmety: jazyková kultúra, sociálna komunikácia
E-mail: viera.lehoczka@sosmis.sk

Mgr. RUDOLF MOZOLÁNI
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, multimediálne prezentácie
E-mail: rudolf.mozolani@sosmis.sk

Ing. ZSUZSA SZENCZI NÉMETH, ArtD.
vyučuje predmety: grafika a web dizajn, vizuál printových médií
E-mail: zsuzsa.szenczi.nemeth@sosmis.sk

Bc. MAROŠ PLITKO
vyučuje predmety: online médiá
E-mail: maros.plitko@sosmis.sk

Mgr. MICHAELA ŠKORUPOVÁ
vyučuje predmety: štylistika, reklama v elektronických médiách
E-mail: michaela.skorupova@sosmis.sk

Mgr. TOMÁŠ TORKOŠ
vyučuje predmety: náboženská výchova
E-mail: tomas.torkos@sosmis.sk

Mgr. ALEXANDRA VAVROVÁ
vyučuje predmety: digitálna fotografia, reklamná fotografia
E-mail: alexandra.vavrova@sosmis.sk

Mgr. MIROSLAVA VEREŠVÁRSKA
vyučuje predmety: Public Relations, pramene hospodárskych informácií, právo a etika v reklame
E-mail: miroslava.veresvarska@sosmis.sk

 Školník – údržbár

Tibor KOLLER


Upratovačky

OĽGA UTASIOVÁ
TERÉZIA MARKECHOVÁ


 Informátorka

JARMILA ŠTEFULOVÁ

Pridaj komentár