Praktická časť odb. zložky

Praktická čast odbornej zložky 2020 – prihlášky

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ-2020

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2019/2020.

temy PČOZ 2019 2020 ISS FINAL

temy PCOZ 2019-2020 MKK FINAL

temy PCOZ 2019 2020 MMS FINAL

Termín odovzdania prihlášok na PČOZ je najneskôr do 8. 11. 2019 (piatok) predsedom jednotlivých predmetových komisií odborných predmetov: ISS (Ing. Nina Pazderová),  MKK (Mgr. Eva Ferjenčíková) a MMŠ (PhDr. Zdenko Cho).


 Harmonogram PČOZ MS 2019

Praktická časť odbornej zložky MS 2019 bude prebiehať v dňoch 14. 5., 15. 5., 17.5.. Harmonogram jednotlivých predmetových komisií nájdete na týchto linkoch:

PK PČOZ 1 ISS – PK PČOZ 1 2018-19 ISS

PK PČOZ 2 MMŠ – PK PČOZ 2 2018-19 MMŠ

PK PČOZ 3 MKK – PK PČOZ 3 2018-19 MKK


Termín odovzdania maturitných prác

Termín odovzdania maturitných prác je do 5. 4. 2019 (piatok) do 14:00 hod. riaditeľke školy v tlačenej podobe, v elektronickej podobe zaslať na mail: riaditel@sosmis.sk


Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Najneskôr do 5. 11. 2018 (pondelok) musíte odovzdať podpísanú prihlášku na PČOZ predsedom predmetových komisií odborných predmetov ISS (Ing. Nina Pazderová) a MMŠ a MKK (PhDr. Zdenko Cho).

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ 2019

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2018/2019.

temy PCOZ 2018 2019 MMS FINAL

temy PCOZ 2018 2019 MKK FINAL

Temy PCOZ 2018 2019 ISS FINAL

Bližšie informácie ohľadom tém a  konzultantoch Vám poskytnú:
za ISS – Ing. Nina Pazderová
za MMŠ – PhDr. Zdenko Cho
za MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


 

Šablóna záverečnej maturitnej práce
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
1. cast
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
2. časťOdkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

Pridaj komentár