Praktická časť odb. zložky

Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Najneskôr do 5. 11. 2018 (pondelok) musíte odovzdať podpísanú prihlášku na PČOZ predsedom predmetových komisií odborných predmetov ISS (Ing. Nina Pazderová) a MMŠ a MKK (PhDr. Zdenko Cho).

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ 2019

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2018/2019.

temy PCOZ 2018 2019 MMS FINAL

temy PCOZ 2018 2019 MKK FINAL

Temy PCOZ 2018 2019 ISS FINAL

Bližšie informácie ohľadom tém a  konzultantoch Vám poskytnú:
za ISS – Ing. Nina Pazderová
za MMŠ – PhDr. Zdenko Cho
za MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


 

Šablóna záverečnej maturitnej práce
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
1. cast
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
2. časťOdkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

Pridaj komentár