Praktická časť odb. zložky

 Praktická čast odbornej zložky 2020 – prihlášky

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ-2020

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2019/2020.

temy PČOZ 2019 2020 ISS FINAL

temy PCOZ 2019 2020 MKK FINAL

temy PCOZ 2019 2020 MMS FINAL

Termín odovzdania prihlášok na PČOZ je najneskôr do 8. 11. 2019 (piatok) predsedom jednotlivých predmetových komisií odborných predmetov: ISS (Ing. Nina Pazderová),  MKK (Mgr. Eva Ferjenčíková) a MMŠ (PhDr. Zdenko Cho).


 Harmonogram PČOZ MS 2019

Praktická časť odbornej zložky MS 2019 bude prebiehať v dňoch 14. 5., 15. 5., 17.5.. Harmonogram jednotlivých predmetových komisií nájdete na týchto linkoch:

PK PČOZ 1 ISS – PK PČOZ 1 2018-19 ISS

PK PČOZ 2 MMŠ – PK PČOZ 2 2018-19 MMŠ

PK PČOZ 3 MKK – PK PČOZ 3 2018-19 MKK


Termín odovzdania maturitných prác

Termín odovzdania maturitných prác je do 5. 4. 2019 (piatok) do 14:00 hod. riaditeľke školy v tlačenej podobe, v elektronickej podobe zaslať na mail: riaditel@sosmis.sk


Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Najneskôr do 5. 11. 2018 (pondelok) musíte odovzdať podpísanú prihlášku na PČOZ predsedom predmetových komisií odborných predmetov ISS (Ing. Nina Pazderová) a MMŠ a MKK (PhDr. Zdenko Cho).

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ 2019

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2018/2019.

temy PCOZ 2018 2019 MMS FINAL

temy PCOZ 2018 2019 MKK FINAL

Temy PCOZ 2018 2019 ISS FINAL

Bližšie informácie ohľadom tém a  konzultantoch Vám poskytnú:
za ISS – Ing. Nina Pazderová
za MMŠ – PhDr. Zdenko Cho
za MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


 Dokumenty k záverečenej maturitnej práci

Šablóna záverečnej maturitnej práce
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
1. cast
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
2. časťOdkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

Pridaj komentár