UFIČ MS

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2019 sa koná v termíne 27. 5. – 31. 5. 2019. Harmonogram nájdete na stránke: