UFIČ MS

Opravný termín praktickej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 2018 sa uskutočnia dňa 11. 9. 2018 (utorok).

Vedenie školy


Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2018 sa koná v termíne 21. 5. – 24. 5. 2018. Harmonogram nájdete na stránke: https://sosmis.edupage.org/maturita/?