UFIČ MS

Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Na základe bodu 4.3  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 23. apríla 2020 riaditeľka  Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých maturitných predmetov.

pre odbor 7237 M informačné systémy a služby – ISS predmety MS 2020

pre odbor 7218 M masmediálne štúdiá – MMŠ predmety MS 2020

pre odbor 7237 M marketingová komunikácia  – MKK predmety MS 2020


Maturitná skúška – aktuálne informácie 

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa maturitných skúšok a ďalších foriem ukončovania štúdia na stredných školách v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedených stránkach:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe.


Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2020 – pozor zmena!!!

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom. Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, na základe ktorého sa mení termín ústnej formy internej časti  (ÚFIČ) maturitnej skúšky 2020. ÚFIČ MS 2020 sa uskutoční najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.