Verejné obstarávanie

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zákazka – ” Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu”

výzva LVK SOŠMIŠ

príloha č.1 opis predmetu

Príloha-2-Čestné-vyhlásenia

Príloha-3-Návrh-uchádzača-na-plnenie-kritéria

zákazka je zverejnená aj na stránke BSK:  https://bratislavskykraj.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou-organizacie-3/

Zákazka – “Výmena interiérových dverí”

výzva-dvere2 final

Príloha-1-Opis predmetu

Príloha-2-Čestné-vyhlásenia

Príloha-3-Návrh-uchádzača-na-plnenie-kritéria

 

Zákazka – “Vzduchotechnika – odvetrávanie telocvične”

Výzva na PP

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Pridaj komentár