Výchovná poradkyňa

Mgr. Jana Salátová

Poskytuje:

  • kariérne poradenstvo
  • pomoc študentom v príprave na vysokoškolské štúdium a ďalších vzdelávacích inštitúcií
  • zber, spracovávanie a vedenie agendy integrovaných študentov
  • podpora organizátorov dobrovoľníckych akcií s účasťou študentov našej školy

Konzultačno-poradenské hodiny:
Pondelok 14:30 – 15:30
Utorok: 9:45 – 11:30

V prípade potreby aj v inom čase po osobnom alebo telefonickom dohovore.