Rodičovské združenie

Aktuality on 18 Apr , 2016

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. 4. 2016 od 17:0018:00 hod. formou konzultácií. Od 16:30 – 17:00 hod. sa uskutoční stretnutie zástupcov rodičov jednotlivých tried v Občianskom združení v zborovni školy. Tešíme sa na Vás.

Vedenie školy