Kontakty

Názov školy:

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 30 775 400

E-mail školy: sos.kadnarova@region-bsk. sk

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Mašlejová
E-mail: riaditel@sosmis.skjana.maslejova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3512

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Daniláková
E-mail: maria.danilakova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3528

Kontaktné osoby:
Soňa Demovičová – tajomníčka školy
E-mail: sona.demovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3510

Marta Repková – samostatný odborný referent – finančná učtáreň
E-mail: marta.repkova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3511

Mária Šišovičová – knihovníčka (archív, duplikáty vysvedčenia, potvrdenia)
E-mail: maria.sisovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3514

Úradné hodiny:
každý deň 10:00 – 12:00
Adresa:
Kadnárova 7
834 14 Bratislava

Telefón:
tajomníčka školy: 02/4920 3510
ústredňa: 02/4487 1588
finančná učtáreň: 02/4920 3511

WEBMAIL

https://webmail.wy.sk/

Pridaj komentár