Konzultačné hodiny počas praxe

Konzultačné hodiny učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 9. 1. – 27. 1. 2023:

Mgr. Jana Borková
utorok – 4. hod.      

Ing. Tatiana Hudáková
streda – 6. hod.   

Ing. Nina Pazderová
streda – 3. hod.

Mgr. Diana Ásványi Jurigová
piatok – 3. – 4. hod.

Mgr. Eva Ferjenčíková
email: eva.ferjancikova@sosmis.sk

Mgr. Magdaléna Rajtová
email: magdalena.rajtova@sosmis.sk

Mgr. Michaela Škorupová, PhD.
email: michaela.skorupova@sosmis.sk

Mgr. Miroslava Verešvárska
email: miroslava.veresvarska@sosmis.sk

Martin Mieč
email: martin.miec@sosmis.sk

Mgr. Blažena Bóoczová
email: blazena.booczova@sosmis.sk

PhDr. Zdenko Cho
email: zdenko.cho@sosmis.sk

PaedDr. Miroslava Ďurkovičová
email: miroslava.durkovicova@sosmis.sk

Mgr. Peter Guldan
email: peter.guldan@sosmis.sk

Mgr. Romana Jurigová
email: romana.jurigova@sosmis.sk

S ostatnými konzultantmi je potrebné si dohodnúť termín konzultácie vopred mailom.