Konzultačné hodiny počas praxe

Konzultačné hodiny interných učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe 10. 1. – 28. 1. 2022:

Mgr. Jana Borková
utorok – 4. hod.      

Ing. Tatiana Hudáková
štvrtok – 4. hod.   

Ing. Nina Pazderová
štvrtok – 5. hod.

Mgr. Ľudmila Rusňáková
utorok – 5. hod.

Mgr. Diana Jurigová
utorok – 6. hod.

Mgr. Eva Ferjenčíková
email: eva.ferjancikova@sosmis.sk

Mgr. Magdaléna Rajtová
email: magdalena.rajtova@sosmis.sk

Mgr. Michaela Škorupová
email: michaela.skorupova@sosmis.sk

Mgr. Miroslava Verešvárska
email: miroslava.veresvarska@sosmis.sk

Martin Mieč
email: martin.miec@sosmis.sk

Ing. Dušan Budzak
email: dusan.budzak@sosmis.sk

PhDr. Zdenko Cho
email: zdenko.cho@sosmis.sk

Mgr. Alexandra Vávrová
email: alexandra.vavrova@sosmis.sk

S ostatnými konzultantmi je potrebné si dohodnúť termín konzultácie vopred mailom.