Krúžky

Zoznam krúžkov v šk. roku 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sme na SOŠMIŠ v rámci vzdelávacích poukazov otvorili činnosť v týchto záujmových krúžkoch:

Filmový krúžok – Mgr. Peter Guldan

Titulkovanie filmov a videí – Mgr. Romana Jurigová

Umenie je lajf – Mgr. Erik Márföldy

Turistický krúžok – Mgr. Matúš Lichvár

Volejbalový krúžok – Mgr. Jana Mašlejová

Športový krúžok + – Mgr. Daniela Josayová

Rýchlopis na PC/všetkými desiatimi – Ing. Nina Pazderová

Príprava na MS – ekonomické predmety – Ing. Tatiana Hudáková

Matematický krúžok – Mgr. Mária Daniláková

(Z)maturujem s úsmevom – Mgr. Dana Schneiderová

Konverzácia v anglickom jazyku – Mgr. Jana Salátová

Vyrob si sám/DIY– Mgr. Eva Ferjenčíková

Konverzácia v ruskom jazyku – Mgr. Ľudmila Rusňáková

Povinné diela lúsknutím prsta 🙂 – Mgr. Dominika Reháková

SJL pre všetky ročníky (maturitné testy) – Mgr. Michaela Solej

Divadlo HOŤAPO – Mgr. Martina Hrenáková

Čitateľský klub – Mgr. Lucia Falbová/Diana Ásványi Jurigová

Futbalový krúžok – p. Maťúš

Pridaj komentár