Krúžky

Zoznam krúžkov v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 sme na SOŠMIŠ v rámci vzdelávacích poukazov otvorili činnosť v týchto záujmových krúžkoch:

Fresh – televízny magazín – Mgr. Peter Guldan

Školská televízia na webe – PhDr. Zdenko Cho

Genezis – školský časopis  – Mgr. Magdaléna Rajtová

Rozhlasový krúžok – Mgr. Erik Márföldy

Turistický krúžok – Mgr. Matúš Lichvár

Volejbalový krúžok – Mgr. Jana Mašlejová

Jazykový krúžok ANJ/TAJ – PaedDr. Miroslava Ďurkovičová

Rýchlopis na PC/všetkými desiatimi – Ing. Nina Pazderová

Odborný seminár – príprava na MS – Ing. Tatiana Hudáková

Matematický krúžok – Mgr. Mária Daniláková

Literárne a jazykové ne/vedomosti – PaedDr. Alena Trajdová

Anglická konverzácia – Mgr. Jana Salátová

Klub printovej reklamy – Mgr. Eva Ferjenčíková

Marketingový krúžok Ccafé – Mgr. Miroslava Verešvárska

Ruské reálie – Mgr. Ľudmila Rusňáková

Slovenčina bez chýb – PhDr. Anna Böhmerová

Zdokonaľujeme sa v ruštine – Mgr. Jiřina Jerzová

Zojcafé – Mgr. Zoja Tišáková

Futbalový krúžok – p. Maťúš

Pridaj komentár