Podujatia

Čisté Vianoce

Stalo sa už tradíciou, že naši študenti sa pravidelne každý rok zúčastňujú na zaujímavom projekte „Čisté Vianoce“.
2. decembra 2015 v podvečer sme sa vybrali my študenti z 3.A a 2.B do DK Zrkadlový háj v Petržalke, kde vystúpili klienti resocializačného strediska Sanatória AT. Viacerí vyjadrili vďaku primárovi MUDr. Ivanovi Novotnému a ďalším psychoterapeutom za pomoc pri ťažkom období abstinencie.
Príjemným oživením bol pestrý kultúrny program. S vlastnými pesničkami sa predstavili amatérski hudobníci zo skupiny Ohnikári. Potleskom sme odmenili aj tanečné vystúpenia a dramatické scénky. Celé podujatie malo neopakovateľnú emotívnu atmosféru a je prirodzenou formou prevencie.

Prajeme Vám všetkým pokojné biele a „Čisté Vianoce“!

Viktória Pocsaiová, Dominika Chladová, Filip Rybárik, Michal Pajunk a Kristína Krišková.


Trinásta komnata

Vo štvrtok 12. novembra 2015  sme sa v Kultúrnom dome Ružinov zúčastnili na multimediálnom protidrogovo-motivačnom koncerte  „Trinásta komnata“ . Štyria sympatickí páni zo skupiny AYA striedali piesne s hovoreným slovom. Frontman kapely Mgr. Boris Lettrich zablúdil aj k menším filozofickým úvahám a prezradil zopár vlastných skúseností.  Zaujímavá bola aj zadná projekcia s textami pesničiek.

Trinástej komnate ako metafore pre svet drog  predchádza dvanásť ďalších, šťastnejších. Sú v nich hodnoty ako rodina, priatelia, umenie či šport, zatiaľ čo v tej trinástej na nás čaká len samota, beznádej a strach.

Na podobných akciách sa zúčastňujeme  pravidelne každý rok a ako vždy ani táto nesklamala.

Anna Švončinárová (3. B)


Som závislý, ale liečim sa

19. marca 2015 sme sa vybrali do Nemeckého kultúrneho domu v Rači na divadelné predstavenie, ktoré sa nieslo v duchu drogovej problematiky. Herci divadla Maska nám predstavili hru, ktorú tvoril skutočný príbeh o Vladimírovi Schwandtnerovi. Tento abstinujúci alkoholik vo svojom zariadení aktívne pomáha drogovo závislým. Za 20 rokov zachránil už 300 životov, no doteraz od štátu neuvidel ani cent. Preto, ak chcete pomôcť dobrej veci, pošlite 2% z Vašich daní na pomoc mladým ľuďom závislým od drog. Viac informácií nájdete na stránke www.drogy-sos.com

Martina Beveláguová 3.B


Pravda o drogách – preventívna aktivita Občianskeho združenia Slovensko bez drog

8. októbra 2012 sme po dvoch rokoch opäť privítali v našej škole preventistu Občianskeho združenia Slovensko bez drog p. Petra Rempera. Medzi žiakmi prvého a druhého ročníka uskutočnil protidrogové aktivity zamerané na krátkodobé a dlhodobé účinky drog v tele, fyzickú a psychickú závislosť, vplyv na osobnosť z hľadiska emócií. Študentov zaujal svojím prístupom, viedol s nimi aktívny dialóg. Každý žiak dostal brožúrku Pravda o drogách, ktorá prináša základné informácie o marihuane, rolex replicas relogios alkohole, extáze, kokaíne, metamfetamíne, heroíne, LSD a o zneužívaní liekov na lekársky predpis. Cieľom preventívnej akcie bolo posilniť protidrogovú atmosféru v našej škole a priviesť študentov k tomu, aby v každej rizikovej situácii dokázali bezpečne povedať: NIE! ĎAKUJEM. CHCEM BYŤ NEZÁVISLÝ, CHCEM ŽIŤ ČISTÝ ŽIVOT BEZ DROG!

Pridaj komentár