OTVORENÁ ŠKOLA – oblasť športu

Na kvalitnú realizáciu pohybových aktivít okrem aktívnej práce učiteľov TŠV je potrebné zabezpečiť nielen dostatočné materiálno-technické vybavenie ale aj zabezpečiť vhodné podmienky. Škola sa snaží postupne obnovovať športový materiál, náradie a náčinie a opravovať telovýchovný objekt (telocvičňa, posilňovňa, šatne, sprchy a okolie celého traktu), predovšetkým získavaním finančných prostriedkov z rôznych zdrojov – zapájanie sa do projektov, sponzorstvo, z občianskeho združenia, z prenájmov telocvične a iných dostupných zdrojov.Niekoľko rokov sa nám to darí realizovať aj prostredníctvom nášho zriaďovateľa BSK v rámci projektu Otvorená škola – oblasť športu.

Cieľom tohto projektu je:

  • vytvoriť na škole viacúčelové športové centrum pre žiakov a zamestnancov školy v adekvátnych športových podmienkach
  • osloviť všetky deti a získať ich pre pravidelné športovanie prostredníctvom programu Olympijských festivalov detí a mládeže, t.j. vybudovať prirodzený trvalý vzťah k pohybovej aktivite a zdravému životnému štýlu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dnešného úspešného mladého človeka

Pridaj komentár