Iné súťaže

MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC

Dňa 28. októbra 2019 sa na našej škole konalo už po piaty krát podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc. Tohtoročnou témou podujatia bolo: „145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Študenti pod vedením Mgr. Michaely Záňovej pripravili literárne pásmo o tvorbe a živote J.G.Tajovského, snažili sa rôznymi formami priblížiť a sprístupniť literatúru obdobia realizmu. Hovorené slovo striedali ukážky z internetu, počuli sme aj ľudové piesne v podaní Izabely Kaizerovej, vtipným a veselým príspevkom bola aj dramatizácia hry Ženský zákon“. Študentky z 1.A,C a 2.B zvládli svoj herecký výkon na vysokej úrovni, postarali sa aj o výzdobu, kulisy a oblečenie.  Na záver sme hľadali v tvorbe a dielach J.G.Tajovského  tematické paralely s príbehmi ľudí v dnešnej dobe. Žiaci boli aktívni, zaujali ku všetkým témam rôzne stanoviská, mali prehľad v oblastiach blízkym ich veku. Spoločne zodpovedali otázky kvízu, ktorý bol zameraný na oblasť knižníc, víťazi boli odmenení sladkým pokušením. Podujatie bolo zaujímavé, plné nových informácií a podnetov. Snáď sme aj takouto formou povzbudili žiakov k čítaniu a ukázali im, že aj literatúra dokáže byť záživná.

IMG_2342 (2) IMG_2349 (2)

IMG_2353 (2) IMG_2391 (2)

IMG_2399 (2) IMG_2402 (2)

IMG_2420 (2)  IMG_2432 (2)Úspech na Štúrovom pere

Aktuálne zo Zvolena (29. apríl 2017):
23. ročníka celoslovenskej súťaže Štúrovo pero sa opäť zúčastnil aj nás časopis GENEZIS. Súťažil v 5. kategórii vysokoškolských a stredoškolských elektronických magazínov. S radosťou a potešením Vám oznamujeme, že sme ako jediná stredná odborná škola získali ocenenie a špeciálnu cenu GR TASR.

18121862_1299748406810773_6200599240834560963_o


MediaMASTER 2016

15.6.2016 sa na našej škole opäť súťažilo. Prvý ročník súťaže MediaMASTER viedla koordinátorka Žiackej školskej rady, Mgr. Zoja Gajdošová. Úlohou dvoch zástupcov z každej triedy bolo správne odpovedať na otázky orientované na print, rádiá a slovenské televízie. V druhom kole museli porotu pobaviť vtipným príbehom, v ktorom použili vopred určené slová. Avšak na napísanie príbehu mali zástupcovia iba 10 minút. Po sčítaní všetkých bodov, porota (Mgr. Zoja Gajdošová, Monika Čomorová, Michaela Maselková, Barbora Simovová, Ľubica Poláková a Andrea Gajdová) vyhlásila víťazov, ktorí sa už teraz môžu tešiť novému titulu MediaMASTER.

1. miesto získala 3.A (Miriam Dinková, Peter Habšuda)
2. miesto si odniesli chlapci z 3.B (Oliver Lányi a Matej Kraus)
3. miesto získala trieda 2.B (Annamária Tomkovičová, Marek Dubovský)

Organizátori súťaže ďakujú súťažiacim za účasť a gratulujú novým MediaMASTER-om.

MM1 MM2 MM3 MM4 MM5


Súťaž “Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice”

Už po druhý krát sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže, ktorú každoročne organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Cieľom projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. Téma tohto roku bola

“Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia”.

Organizačný tím školy v zložení 3.A – Edita Slobodová, Dominika Reháková, Petra Zsibritová, Ivana Bakardžieva, Petra Šelméciová, Róbert Krajčovič, Martin Krajčovič, 2. A Viktória Pocsaiová, Patrícia Ballová (odbor Informačné systémy a služby), 3. B Filip Duffala, Lucia Strúšková, Petra Reindlová (odbor Masmediálne štúdiá) pripravil a vynikajúco zrealizoval program pre deti materskej školy, vďaka čomu sme získali prvenstvo medzi strednými školami bratislavského kraja, ktoré sa do projektu zapojili.

Zostrih z programu spracoval Filip Duffala (3.B)

Všetkým veľmi pekne ďakujem a gratulujeme k vynikajúcemu výsledku.


Odovzdávanie cien súťaže „Nebuď otrok drog“

31.3.2014 sa v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo slávnostne odovzdávanie cien súťaže „Nebuď otrok drog“ pod záštitou spoločnosti TASR. Výhercom prišli ceny odovzdať ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník. Zo 647 účastníkov tohto projektu sme sa medzi čestne ocenených dostali aj my, žiačky 1.B, s kolážou fotiek, ktorá niesla názov Nebuď otrokom vlastnej budúcnosti!

Lucia Michálková

Pridaj komentár