Videogaléria

Príhovor riaditeľky školy 2019/2020

K začiatku nového školského roku sa riaditeľka školy, Mgr. Jana Mašlejová, už tradične prihovorila študentom aj učiteľom.

https://youtu.be/SoswOjfa9HE


Ako sme stavali naše televízne studio


Príhovor riaditeľky školy 2017


Deň župných škôl v Avione 2017

V piatok sme sa opäť zúčastnili na podujatí Deň župných škôl v Avione. Našu prezentáciu moderovala tá istá dvojica moderátorov, ako pred 4 rokmi – Natália Rosinská a Oliver Lányi. Niekdajší prváci, dnes štvrtáci-maturanti… 🙂


MY SME SOŠMIŠ


 Deň župných škôl 2016 

22. 1. 2016

Aj v tomto roku sme využili príležitosť a predstavili našu školu na tradičnom podujatí Deň župných škôl. Dôraz sme pritom kládli najmä na aktuálne informácie o dianí v škole a priblíženie možností uplatnenia sa našich absolventov. V naživo pripravenom televíznom magazíne sme v rozhovoroch s minuloročnými maturantmi odboru Masmediálne štúdiá zamerali pozornosť najmä na to, ako ich štúdium na našej škole pripravilo na vysokú školu. Je pritom pozoruhodné, že spomedzi prvých absolventov tohoto odboru až polovica pokračuje v štúdiu na VŠ – z toho veľká časť na mediálne zameraných odboroch. Návštevníkom podujatia sa prihovorila aj nová riaditeľka, Mgr. Jana Mašlejová a v závere magazínu sme divákom priblížili tvorbu filmového krúžku pod vedením Mgr. Petra Guldana.


Príhovor riaditeľky školy k začiatku nového školského roku 2016/2017


Naše Televízne noviny 2015

V piatok sme sa už tradične predstavili na Dni župných škôl najmä televíznou tvorbou. Na pódiu v nákupnom centre AVION sme pripravili improvizované ceasuri replica televízne štúdio, z ktorého naše dve moderátorky, Annamária Feješová a Nina Moravcová, odvysielali naživo už druhé vydanie Televíznych novín SOŠMIŠ. Tu je záznam:


 

Pridaj komentár