#INAK (žiacka školská rada)

Zloženie:

Koordinátorka ŽŠR:

Mgr. ZOJA LANGOŠOVÁ/ Mgr. DANA SCHNEIDEROVÁ

Členovia ŽŠR #INAK

Dominik Sanitra 4.A

Daniela Matisová 3.A

Adela Kováčová 3.A

Nikoleta Kročianová 3.A

Laura Hrabovská 3.B

Lucia Steinerová 3.B

Ema Remenárová 3.B

Matúš Kuruc 3.C

Nikola Daxnerová 2.A

Alexandra Pajonková 2.B

Michaela Trusková 2.B


Email:
zsr@sosmis.sk


Plán činností pre školský rok 2021/2022:

 • Uskutočniť vstup žiakov do prvých ročníkov a informovať ich o ŽŠR a jej činnosti
 • Uskutočniť voľby členov ŽŠR
 • Zorganizovať školenie členov ŽŠR
 • Zorganizovať imatrikulácie prvých ročníkov – zodpovedné 3. ročníky
 • Podieľať sa na propagácii školy na základných školách vo vybraných obvodoch Bratislavského kraja
 • Podieľať sa na príprave a organizácii Dňa otvorených dverí na škole
 • Podieľať sa na finančných zbierkach a dobročinných akciách v spolupráci s výchovnou poradkyňou (Biela pastelka, Deň narcisov a pod.)
 • Podieľať sa na organizácií súťaže MediaMASTER – zodpovedné 2. ročníky
 • Podieľať sa na organizácií a príprave programu ku Dňu župných škôl v Avione
 • Zorganizovať jednodňové projekty zamerané na spoločenské témy prostredníctvom neformálneho vzdelávania
 • Zorganizovať projekty zamerané na mediálne a marketingové zručnosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania
 • Zorganizovať akcie pre študentov a učiteľov školy
 • Spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa študentským aktivizmom a mládežníckou politikou
 • Podporovať program „Medzinárodná cena vojvodu z Edingburgu“
 • Podporovať činnosť študentského časopisu, rádia a televízie

Pizza so županom

V piatok 15.12.2017, Rada mládeže Bratislavského kraja zorganizovala stretnutie žiackych školských rád a besedu s novozvoleným županom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. Podujatie sa začalo o 9:00 príhovorom predsedu RMBRK Martina Kušteka. Prišlo asi 80 študentov z viac ako 35 stredných škôl. Žiaci mali možnosť odprezentovať ich školu a ŽSR. Z našej školy sa na akcii zúčastnila prezidentka Michaela Suchá a prvý viceprezident Žiackej školskej iniciatívy INAK Lukáš Malinovský.

Organizátori pripravili menší workshop, zameraný na význam župných volieb, prečo ísť voliť a neignorovať ich. Študentov pospájali do päť až šesť členných skupín. Museli zodpovedať na tri otázky. 1. Čo by si chcel/a aby župan zmenil. 2. Akú otázku by si sa opýtal/a župana. 3. Prečo voliť.

Okolo dvanástej hodiny spolu s pizzou prišiel aj samotný župan Juraj Droba. Beseda s ním trvala okolo 45 minút. Rozoberali sa otázky na témy: cestovné zadarmo, školstvo, zdravotníctvo. Pre krátkosť času sa študenti nestihli opýtať množstvo otázok, no Droba sľúbil, že by chcel mať besedy,  ako sú tieto,  častejšie. Či sa mu to podarí, môžeme len veriť.

Po jednej hodine poobede sa akcia pomaly blížila ku koncu. Žiakom boli premietnuté posledné prezentácie na rôzne témy a boli im rozdané potvrdenia o účasti. Účastníci odchádzali s úsmevmi na tvárach. Môžu sa tešiť  o rok na ďalšiu besedu.

Michaela Suchá, II.B


Little Stand Up For Equality

Bratislava, 16.1 2017

Rasová neznášanlivosť, slovenská jurisdikcia, migrácia, rovnosť medzi ľuďmi. Aj tieto problémy dnešnej doby sa rozoberali na projekte Little Stand Up For Equality. Žiacka školská rada nám spestrila obyčajný deň školy  a v spolupráci so Študentskou úniou Slovenska zorganizovala pre SOŠMIŠ-károv projekt zameraný na ľudské práva.

Viac sa dozviete v reportáži 🙂

Pridaj komentár