Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií oznamuje, že od 01. 09. 2020  prijme do pracovného pomeru zamestnanca na nasledovnú pracovnú pozíciu: 

 učiteľ s aprobáciou anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra

Vzdelanie, kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovného miesta:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Rozsah úväzku: 100%

Požadované doklady:

 • žiadosť o pracovné miesto
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti zasielajte najneskôr do 5. 7. 2020 poštou na adresu: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava, resp. na emailovú adresu: riaditel@sosmis.sk..

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 17. 7. 2020

Záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor.

v Bratislave dňa 22. 6. 2020

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Momentálne neobsadzujeme žiadnu voľnú pracovnú pozíciu.

v Bratislave, dňa 3. 2. 2020

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy


Riaditeľstvo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií oznamuje, že od 01. 09. 2018  príjme do pracovného pomeru zamestnanca na nasledovnú pracovnú pozíciu: 

 1. učiteľ anglického jazyka (s prípadnou aprobáciou)
 1. učiteľ nemeckého jazyka
  (ideálne v aprobácii s etickou výchovou / dejepisom / občianskou náukou alebo slovenským jazykom)
 2. učiteľ odborných predmetov z oblasti informačnej vedy (sociálna komunikácia / informačné zdroje)
 3. učiteľ predmetov z oblasti IT (multimediálne prezentácie: grafika / webdizajn / animácie; ďalšie IT predmety: databázy, informatika)

 

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovného miesta:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o pracovné miesto
 • profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade prijatia aj:

 • výpis z registra trestov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Žiadosti zasielajte najneskôr do 10.  7 . 2018 na adresu: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava, resp. na emailovú adresu: riaditel@sosmis.sk..

Záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor.

v Bratislave, dňa 22. 6. 2018

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy

 

Pridaj komentár