Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií oznamuje, že od 01. 09. 2022 prijme do pracovného pomeru zamestnanca na nasledovnú pracovnú pozíciu: 

 učiteľ s aprobáciou anglický jazyk a biológia

Vzdelanie, kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovného miesta:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť

Rozsah úväzku: 100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

Požadované doklady:

Úväzok zahŕňa hodiny anglického jazyka, anglickej konverzácie a biológie.

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti zasielajte najneskôr do 24. 6. 2022 poštou na adresu: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava, resp. na emailovú adresu: riaditel@sosmis.sk.. Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 6. 2022

Ponuka je zverejnená aj na stránke edujobs: https://www.edujobs.sk/praca/34165

v Bratislave dňa 16. 5. 2022

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy

Pridaj komentár