Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Aktuality on 1 Jan , 1990

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Dôležité termíny:

 • do 20. 3. 2024 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
 • 2. 5. 2024 (podľa potreby aj 3. 5. 2024) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 6. 5. 2024 (podľa potreby aj 7. 5. 2024)– 2. termín prijímacích skúšok
 • dňa 17. 5. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania na webovej stránke školy a dverách budovy školy
 • najneskôr do 22. 5. 2024 (23:59 hod.)– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie
 • 18. 6. 2024 (podľa potreby aj 19. 6. 2024) –  ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest
 • dňa 21. 6. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania 
 • najneskôr do 26. 6. 2024 (23:59 hod.)– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 15 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov