Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020:

SOŠMIŠ Správa 2019-20 finaly

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019:

SOŠMIŠ správa o V-V SŠ 2018-19 finaly

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018:

Správa o V-V SŠ 2017-18 finaly

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017:

SOSMIS Správa o V-V SŠ 2016-17 final

Pridaj komentár