Besedy

Nebuď na vážkach! 

Začiatkom októbra sa opäť konal v poradí už 6. slovenský knihovnícky barcamp. Jeho cieľom je prepojiť aktívnych knihovníkov s ostatnými komunitami, zaoberajúcimi sa knihami, informačnými technológiami a marketingom.

Študenti študijného odboru Informačné systémy a služby SOŠMIŠ spolu s pedagógmi sa pravidelne  zúčastňujú na tomto podujatí, ktoré sa  konalo 10. októbra 2019 v priestoroch bratislavského V-klubu. Nieslo sa v znamení hesla Nebuď na vážkach. Človek sa stretáva denne s obrovským množstvom informácií, ale niekedy stačí pridať jednu lož a ramená váh sa prevážia na nesprávnu stranu. Preto je potrebné pravdivosť informácií na internete si dôsledne overovať. Účastníci si vypočuli zaujímavé prednášky odborníkov v dvoch blokoch a mohli si vybrať z niekoľkých zaujímavých workshopov.

Pavlína Lešková, 4.A,,Stoja pri nás, keď kráčame tmavou uličkou“

Bratislava,  15. december 2017, (AV)

Na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií vedenie pripravilo besedu s Dušanom Fischerom. Nie je to len svalnatý muž, ale aj analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Zaoberá sa bezpečnosťou a ľudskými vzťahmi. Dnes prezentoval Projekt bezpečnosť a zahraničná politika za školskými lavicami.

IMG_7473

Európska bezpečnosť

Čo robí naša krajina preto, aby sme sa cítili v bezpečí ?
Slovenskí vojaci musia mať zmapovanú analýzu bezpečnostného prostredia. V 21. storočí sa sústredia na hrozby nekonvenčných bojov. Bojov, keď človek spôsobí väčšiu škodu ako tank. Ľudia však musia vedieť, že Slovensko je súčasťou  Severoatlantickej aliancie (NATO) od roku 2004. Vďaka nej máme silných spojencov, keď kráčame tmavou uličkou. Sľúbili nám pomoc pri akomkoľvek útoku, keď o ňu požiadame. Členským krajinám záleží na tom, aby sme mali bezpečný svet. Najdôležitejšie je povedať ľuďom, že Slovensko patrí do NATO.

,,My sme NATO“

Najdôležitejším bodom bolo propagačné video Severoatlantickej aliancie. Dôvodom prečo Dušan Fischer prišiel, bol prieskum verejnej mienky. Týkal sa tohto videa, ako vplýva na ľudí s mediálnym a informačným cítením. Niektorým študentom sa páčilo, ako video zobrazovalo symbiózu vojakov a mamičky s dieťatkom. Iní to však brali ako negatívum. Ľudia by si hlavne mali uvedomiť, že: ,,Sloboda je dar. Dar, ktorý si musíme vážiť.“ Nakoniec sme sa zhodli, že NATO by potrebovalo lepšie video, aby oslovilo viac ľudí.

IMG_7472

Čo si o besede myslia študenti SOŠ MIŠ?

Laura Cigáneková: Podľa môjho názoru bola beseda veľmi prospešná. Aj keď bola pôvodne pre mladších žiakov, páčila sa aj nám štvrtákom. Sama som sa dozvedela veľa nového, i keď o tejto organizácii som už vedela predtým. Určite by sa malo takýchto projektov sprostredkovať viac.“
Patrik Jurkovič: „Najviac sa mi páčila téma besedy, lebo bola veľmi zaujímavá. Dozvedel som sa, že NATO nie je obyčajná organizácia, ale jej účel je veľmi praktický. Podľa mňa by takýchto prednášok malo byť na škole viac, lebo mladi ľudia nemajú dostatok informácií.

Dušan Fischer bol s našou aktivitou spokojný a my študenti sa tešíme na ďalšie besedy.

Alesia Vargová, 2.A


Deň Milana Rastislava Štefánika

Medzinárodný deň školských knižníc sa tento rok konal tradične v pondelok 23. 10. 2017. Hlavnou jeho myšlienkou bolo spomenúť si a nezabúdať na určité dôležité udalosti, ktoré sa udiali v našej histórii a pripomenúť si významné osobnosti, ktoré v nich zohrali dôležitú úlohu. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bol „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. V rámci tohto projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola, sme si dovolili pozvať pani Annu Bergerovú, jednu zo žijúcich účastníčok protifašistického odboja, ktorá nám tohto významného človeka pripomenula a ešte viac zviditeľnila a pána Ľubomíra Morbachera z občianskeho združenia “Living Memory”, ktorý zas mladším študentom priblížil, kým M. R. Štefánik bol, a čo dokázal. Mnohí z našich študentov veľmi pozitívne hodnotili tento deň a zdôraznili potrebu mať viac takých akcií a hlavne nezabúdať na našu históriu.
A.Berg.1 A.Berg.2 Berg.5 Berg4 Berger.3                                                                            marbacher

Knihovnícky barcamp po štvrtý krát

Dňa 19.10. 2017 sa konal v priestoroch Univerzitnej knižnice štvrtý knihovnícky barcamp. Na tejto zaujímavej akcii sa zúčastnili i profesori a študenti našej školy. Prednášky o práci a fungovaní knižníc a následné workshopy boli veľmi podnetné a užitočné. Účastníci kládli veľa otázok a zapájali sa do diskusií aj počas prestávok. Získali sme tak nové poznatky a informácie, príjemná atmosféra, dojmy a zážitky nás obohatili a pripomenuli, že aj v uponáhľanom svete je vždy čas na oddych a vzájomnú komunikáciu.

barcamp1fotka


 Rasťo Piško v televíznom štúdiu

Dnes sme mali v našom štúdiu milého hosťa – na besedu do študentskej televízie prišiel Rasťo Piško. Hovorili sme o zlatých časoch politickej satiry – o reláciách akými boli Halušky, Telecvoking, ApropoTV a ďalších. Škoda, že dnešná divoká doba už politickú satiru nechápe a v podstate ju odmieta.

Image2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Nezabudnuteľné memento

V súvislosti s blížiacim sa výročím skončenia 2. svetovej vojny v piatok 5. mája 2017  počas druhej a tretej vyučovacej hodiny sa do našej školy vrátil člen OZ Living Memory  historik  Ľubomír Morbacher, aby nám prednášal o vzostupe nacizmu v minulom storočí ale aj o problémoch, ktoré na Slovensku i vo svete predstavuje dnes.

 Akcia sa začala diskusiou o neonacizme  na Slovensku. Ako príklad uviedol  status nemenovaného politika , ktorý oslavoval narodeniny Adolfa Hitlera a vyjadroval sa k nemu ako k úctyhodnému mužovi s myšlienkami a srdcom na správnom mieste. Preberali sa témy vystúpenia Slovenska z Európskej únie alebo odchod z NATO. Medzi študentmi sa objavili  vyjadrenia súhlasu i odporu, rozoberali  možnosť návratu totality a čo by to prinieslo a zobralo nám  ako občanom Slovenskej republiky.

Pokračovali sme  hlavnou témou prednášky, a tou bol Adolf Hitler. Dozvedeli sme sa, ako sa formovala jeho ideológia nemeckého impéria, za ktorého najväčšieho nepriateľa pokladal židov.  Historik Morbacher nám súčasne vysvetlil, akým spôsobom dokázal Hitler prísť k moci. Nacvičoval si svoje prejavy niekoľko hodín denne, využíval strach z komunizmu, podnecoval nenávisť voči židovskej rase, rôznymi spôsobmi sa zbavoval opozície. Čítali sme si úryvok z Hilterovej knihy Mein Kampf (Môj boj), ktorú napísal  počas ročného pobytu vo väzení.  Dozvedeli sme sa, čo bola krištáľová noc a noc dlhých nožov. Osobitnú pozornosť sme venovali koncentračným  táborom a iným aspektom, ktoré viedli k začiatku 2 svetovej vojny.

Počas 6 rokov ukrutných bojov na území Európy, Afriky, Ázie a medzinárodných  vôd  zahynulo podľa približných odhadov v 2. svetovej vojne 25 456 700 vojakov, 42 326 700 civilistov a 5 754 000 obetí holokaustu.

Tieto hrozivé čísla iste nepotrebujú ďalší komentár.

18308875_1467709996636616_22037598_n 18336713_1467710023303280_393471935_n

 18336620_1467709679969981_126547497_n 18309003_1467710196636596_102374066_n

Henrieta Zezulová, 1. B

Foto: Michaela Suchá 1. B


 Ľubomír Sarnovský z TV JOJ v našom štúdiu

V stredu, 15.3. 2017 sa študenti masmediálnych štúdií z tried 2.A a 2.B zúčastnili besedy s Ľubošom Sarnovským, súčasným moderátorom hlavných správ na TV JOJ.
Študentom priblížil prácu v médiách, spomenul vtipné príhody z natáčania, porozprával, ako potlačiť stres a odovzdal pár rád, ako sa v médiách presadiť. Sám však s úsmevom prezradil, že on sa do televízie dostal omylom s očakávaním, že jeho práca bude spočívať v hodnotení áut na obraze.
Študenti sa do besedy aktívne zapájali a zahrnuli známu tvár otázkami, najviac ich smerovalo na momenty, ako je zlyhanie čítačky, alebo ako to v JOJke riešia s neskorými príchodmi a do akej výšky sa môžu vyšplhať pokuty. S úsmevom odpovedal, že on najviac zaplatil päť eur.
V školskom televíznom štúdiu si Ľuboš Sarnovský vyskúšal preňho nezvyčajnú úlohu a tentokrát bol pri rozhovore respondentom, nie pýtajúcim sa. Na otázku: “Čo máte na svojej práci najradšej?” bez váhania odpovedal, že ľudí a ich odozvu a preto má najradšej akciu JOJka v meste, kde sa s ním môžete stretnúť aj vy.

Alexandra Murajdová (2.B)

1   2


Museli sme mať zastreté  rolety a televízor úplne potichu

V pondelok 6.2.2017 sme sa na dve vyučovacie hodiny presunuli späť v čase vďaka zaujímavým  hosťom. K nám na Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií zavítal historik Ľubomír Morbacher z občianskeho združenia “Living Memory” a spolu s ním prišli aj známi slovenskí herci Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta. Celý projekt zameraný proti rastúcemu extrémizmu je realizovaný s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

STB 1
Foto: Simona Bučková (4. B)

Účel besedy bol hneď od začiatku jasný. Informovať nás mladých študentov o hrozbách, ktoré so sebou prináša totalitný režim, a objasniť nám, ako v skutočnosti fungovala Štátna bezpečnosť. Ľubomír Morbacher  do roku 2014 pracoval v Ústave pamäti národa v Bratislave, kde sa zaoberal dokumentáciou obetí železnej opony v rokoch 1948-1989 a mapovaním štruktúr ŠTB. Preto nám zaujímavo vedel vysvetliť, prečo sa aj obyčajní ľudia tak veľmi báli “eštébákov”.

Na besede sa zúčastnili žiaci prvého a štvrtého ročníka. Na úvod sme si objasnili základné fakty o ŠTB a potom nám herci porozprávali ich spomienky z detstva a mladosti. Hovorili nám skutočné príhody, ktoré im utkveli v pamäti. Henrieta Mičkovicová spomínala, ako jej otec vysvetľoval, čo sa stalo v roku 1968: „Pamätám si, ako otec sedel za mojím chrbtom blízko pri televízore a vysvetľoval mi, čo sa stalo v 68. Museli sme mať zastreté rolety a televízor išiel úplne potichu.” Takýchto príhod odznelo mnoho. Známa herečka spomenula, že  na beštiálne praktiky ŠTB doplatil aj jej dedko. Bol uväznený za čin, ktorý nespáchal a vo väzení po nesmiernom fyzickom a psychickom utrpení  zomrel.

V skutočnosti nám chceli na týchto príkladoch ukázať, že sloboda nie je zadarmo a keď sa nám niečo nepáči,  treba sa za to postaviť. Inak to nebolo ani pri  najväčších historických prevratoch. Všetko dokázali ľudia tým, že sa postavili za svoj názor. My si toto obdobie už dnes nevieme ani  predstaviť. Avšak ani by sme to nemali chcieť. A preto sa dnes treba postaviť proti nebezpečným extrémisticky  pôsobiacim skupinám. Chceme totiž skutočnú demokraciu a nie posunúť sa o desiatky rokov späť.

Beseda bola odborne zaujímavá a oživená vďaka hercom a ich príbehom.

Daša Uhrinová, 4.B

Naty Rosinská (4. B) : „Hostia zaujímavo rozprávali  o živote bežných ľudí, čo poznáme aj od rodičov alebo starých rodičov.  Historik Ľubomír Morbacher nám priblížil obdobie totality viac do hĺbky a odbornejšie.“

Samuel Žák (4. B) : „Beseda s hereckou dvojicou a historikom z občianskeho združenia Living Memory Mgr. Ľubomírom Morbacherom bola určite prínosom pre všetkých zúčastnených študentov. Dozvedeli sa, aké to bolo za čias socializmu a ukázali im, že sloboda niečo stojí, pretože si ju treba vybojovať.“

Martina Gajdúšková (4. B) : ,,Som veľmi rada, že nám škola umožňuje mať takéto zaujímavé besedy. Pomáhajú nám zorientovať sa v tejto zložitej dobe, ktorú sme, našťastie, nezažili. Herci besedu obohatili svojimi osobnými zážitkami z minulosti, a to urobili naozaj dobre.”

STB 2


Zaujímavá  návšteva z TV JOJ

Zavítala k nám známa slovenská scenáristka, dramaturgička a kreatívna producentka Danica Haláková-Hričová

 Bratislava. 26.1.2017. Beseda s Danicou Halákovou – Hričovou sa uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií. Počas  dvojhodinového podujatia sme mali  možnosť pýtať sa na všetko, čo nás z tejto oblasti zaujíma. Vďaka otcovi Milošovi Ruppeldtovi  († 63), sa stala súčasťou divadelného a televízneho sveta už ako malé dieťa. „Doslova som vyrastala medzi scenármi,“ zaspomínala na svoje detstvo. „Bolo normálne, že som sa ako dieťa  hádala s Mariánom Labudom o chlieb.“

Po ukončení štúdia na VŠMU sa začala jej skutočná cesta do scenáristických kruhov Slovenska. Od práce na Novej scéne,  cez pranie trenírok Toma Cruisa sa dostala k prvému vlastnému seriálu Zita na krku. Jej ďalší projekt, doslova napísaný v jej obývačke, sa stal obrovským hitom. Menili sa otváracie hodiny kaderníctiev a ľudia sa ponáhľali domov, aby nezmeškali ďalšiu epizódu v živote Niny a Martina.

„Všetko vychádza z klasiky,“ pousmiala sa nad faktom, že Shakespeare jej neraz priniesol inšpiráciu. Po troch sériách Búrlivého vína už nemala seriálu čo ponúknuť.  Z jedného hitového seriálu sa presunula do druhého. V sledovanosti bojovala sama  proti sebe.
Počas tvorby Divokých Koní  sa mohla venovať svojim dvom vášňam, písaniu a koňom. „Zvieratá a deti. Hop alebo trop,“ opísala svoj ďalší, síce menej úspešný seriál ZOO. Beseda sa nevenovala iba seriálom. Pani Hričová nám vysvetlila,  ako fungujú peoplemetre a reklama v televízií. „Keď nemáte čísla, tak vás zrušia.“

Ako posledné ponúkla rady začínajúcim scenáristom. „Môj vysokoškolský profesor vždy hovoril: „Čítať, čítať, čítať. Písať, písať, písať. Ešte raz čítať, písať a pozerať veľa filmov.“
„Beseda mi poskytla nový pohľad na televízne médiá,“ povedala prváčka Kristína Marcineková. Jej spolužiak Kristián Noskovič, by ocenil, keby sme mali takýchto akcií viac. „Som veľmi rád, že som mohol nahliadnuť do detailov zo zákulisia tvorby seriálov,“ povedal na záver.

Mnohí z nás odchádzali obohatení o zaujímavé  informácie zo seriálovej i mediálnej oblasti.

fotohricova2 fotohricova3 fotohricova4 fotohricova5

Kristína Fillová, Henrieta Zezulová, Linda Šaradínová


PR manažér BMW u nás na besede

Naši maturanti mali dnes 29. 11. 2016 besedu s PR manažérom BMW Milanom Stupkom, ktorý robí pre bavorskú automobilku už 13 rokov. Študentom 4. ročníka v rámci predmetu Public Relations ukázal, ako vyzerá deň vrcholového PR manažéra, aké sú plusy aj mínusy tejto pozície ale aj to, že BMW je viac ako len auto. Ukázal ako sa dá vytvoriť PR z auta a youtubera, auta a architektúry alebo auta a tetovania. Tiež zdôraznil, že keď robíte prácu, ktorú milujete, tak to nie je práca, ale zábava. Na záver besedy dal štvrtákom zaujímavú ponuku. Ten, ktorý bude z predmetu PR najlepší dostane po maturite na víkend BMWčko. Tak uvidíme, kto si bude krátiť víkend jazdou na Bavorovi s plnou nádržou do 1000 km!!!

bmw-spolu     bmw-ms


Vandal na SOŠMIŠ

V pondelok 28. 11. 2016 sa na našej škole uskutočnila beseda so spisovateľom, básnikom a náboženským redaktorom Slovenského rozhlasu Štefanom Chrappom, známym pod pseudonymom Pišta Vandal.

sch1

Štefana priviedla k viere druhá šanca na život. Keď mal štrnásť rokov, robil džudo a mal komplexy, pretože trpel miernou nadváhou. Prestal primerane jesť a zlyhali mu obličky. Spokojný chlapec, ktorý sa tešil z prvých úspechov, sa nečakane ocitol na smrteľnej posteli. Lekári mu dávali týždeň života. Hovorí, že dostal bonus a už je to vyše dvadsaťdva rokov, odkedy sa druhýkrát narodil.

sch2

Začiatky
Dlho chcel byť kňazom, ale začali sa mu páčiť ženy. Neskôr vyučoval literatúru na filozofickej fakulte, no všimol si, že prednášky žiadneho študenta nebavia a prosil Boha, aby mu ukázal správnu cestu. Naskytla sa mu príležitosť viesť náboženskú reláciu, ktorej sa venuje dodnes.

Publikácie
Píše rôzne knihy pre najmenších aj starších, niektoré vznikajú náhodne alebo pri nej životnej udalosti. Jeho kamarátovi sa narodil syn a neskôr sa nechcel učiť čítať. Vraj je to pre debilov. Pišta preňho napísal dielo „Havienkovo hovienko“ a chlapec sa vďaka tejto knihe naučil čítať. Pri tejto príležitosti spomenul paradox, keď sa snažil napísať naozaj dobrú knihu, ktorej venoval veľa času, akou je „Prototyp Eva“. Predalo sa len málo výtlačkov a niektoré diela, ktoré napíšete za pár dní a možno pár minút, majú najväčší úspech. Jeho ďalšie diela sú: Lotrove kázne, Fak ju en daj!, Pekelná muzika, Príbehy z prdiaceho pralesa a iné.

Hudba
Má dve hudobné skupiny, jednu metalovú a druhú punkovú. Snaží sa nimi propagovať dobré veci, no touto formou je to preňho a jeho fanúšikov oveľa zaujímavejšie, pretože kresťanské piesne považuje za smiešne. Pred každým vystúpením sa modlí a verí, že Boh stojí pri ňom.

Láska
Spomínal nám tri druhy lásky. Prvou je zamilovanosť, ktorú už každý z nás niekedy zažil. Je to pobláznenie a silná túžba mať niekoho po svojom boku. Druhým štádiom je opadnutie lásky. Človek začne brať svojho partnera ako samozrejmosť a vtedy prichádza chvíľa, keď sa musí rozhodnúť, či vzťah ukončí alebo v ňom zotrvá. Ak sa rozhodne zostať, tak zažíva tretiu fázu, lásku z rozhodnutia. Nezáleží na tom, či blízkeho človeka ešte ľúbi, ale chce s ním byť aj naďalej a je si tým istý.

sch3

O živote
Profesor ho vyhodil z hodiny, pretože mu radil kamarát, ktorý mal hrubý hlas a ozýval sa celou miestnosťou. Štefan nám poskytol aj zvukové priblíženie.

Starý otec mu hovorieval: „Nad všetkými titulmi, je titul „Dobrý človek“.“ Pištu tento výrok veľmi oslovil a snaží sa ho dodržiavať, pretože nezáleží na tom, koľko máte titulov, ak ste zlý človek, nikoho nezaujímajú.

Citoval z Biblie príbeh o Ježišovi, ktorý išiel cez púšť a po štyridsiatich dňoch ho diabol pokúšal, aby premenil kamene na chlieb. Štefan tým chcel povedať, že diabol nikdy neprichádza na začiatku, keď je človek plný energie, ale na konci, keď má chuť sa vzdať.

Veľmi ho mrzelo, keď čítal knihu o sv. Štefanovi a zistil, že pri jeho ukameňovaní sv. Pavol strážil katom šaty.

Na konci rozdával svoje knihy, z ktorých sa žiaci tešili rovnako ako aj naša knihovníčka, ale len do chvíle, keď oznámil, že neuznáva knižnice. Jeho charizma, otvorenosť a dobrá nálada nás sprevádzali počas celej besedy. Veríme, že nás Štefan ešte príde navštíviť.

Andrea Valášková


Beseda s Norou Krchňákovou a Adnanom Hamžičom

25. októbra 2016 mali naši štvrtáci besedu s Adnanom Hamžičom a Norou Krchňákovou. Obaja sú slovenskou špičkou v PR celebrít. Spoločne vlastnia PR agentúru Propaganda House a stoja za takými ľuďmi ako Richard Müller či Adam Ďurica. Zaujímavým aj vtipným rozprávaním obohatili vyučovanie predmetu Public Relations. Ako žiakom, tak aj hosťom sa beseda páčila a uzavreli ju spoločnou fotkou.

beseda-pr


Nebezpečné podhubie extrémizmu

Boli sme všetci naozaj prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že budeme mať prednášku  o holokauste a extrémizme. Ešte sa na našej škole prednáška na túto tému neobjavila, a preto sme boli veľmi  zvedaví, o čom bude.

Deň pred imatrikuláciami 25.10.2016 nás prišiel navštíviť Mgr. Martin Slávik z Občianskeho združenia Living Memory. Je to nezisková organizácia, ktorú podporuje Bratislavský samosprávny kraj.  Na prednáške boli tretiaci  a časť si vypočuli aj štvrtáci.
Čoho sa prednáška konkrétne týkala?
Dozvedeli sme sa mnoho informácií, týkajúcich sa holokaustu, židov a vtedajších zákonov. Ukázal nám video, kde sa bývalý gardista otvorene priznáva k hrozným činom, ktoré vykonal ako príslušník Hlinkovej gardy. Prečítali sme si tragické spomienky ženy na selekciu v koncentračnom tábore.
Pán Slávik v nás vyvolal množstvo silných emócií, u niektorých dokonca aj slzy v očiach.
Nebolo to ani zďaleka všetko, beseda sa niesla v uvoľnenom duchu. Diskutovali sme spoločne o súčasnej politike a šírení nebezpečných prejavov extrémizmu v našej spoločnosti.
Po prednáške sme s ním urobili rozhovor, ktorý si môžete pozrieť nižšie. Dohodli sme sa na ďalšej besede v jarnom období.  Pán Slávik sa vyjadril, že sme boli najaktívnejšie publikum s bystrými postrehmi.

Ako prednášku vnímalo publikum?

Tibor Lachkovič (3.B) – „Aj keď nemám rád tému holokaustu, beseda s pánom Slávikom ma zaujala. Najskôr som si myslel, že to bude nudné, no opak bol pravdou. Páčili sa mi príbehy ľudí, ktorí zažili holokaust, napr. ako matky zachraňovali svoje deti pred smrťou v plynovej komore.“

Laura Cigáneková (3.B) – „Beseda bola zaujímavá. Podľa mňa je dôležité rozprávať sa s mladými ľuďmi o minulosti, aby pochopili aj temnú stránku ľudstva.“

Martina Mikeová (3.B) – „Besedu som si veľmi užila a som rada, že som si mohla vypočuť toľko zaujímavých vecí, pretože je dôležité, aby mal mladý človek aspoň trocha prehľad o našej minulosti a lepšie pochopil súčasné extrémistické prejavy mládeže.“

Viktória Doktoríková (3.B) – „Podľa mňa by sa mal každý zaujímať o minulosť, aj keď to znamená vidieť to zlé, ako je napríklad holokaust. Z našich chýb by sme sa mali poučiť, aby sme ich nezopakovali.“

Rebecca Csinová (3.B) – „Bola som v Osvienčime, a to čo rozprával pán Slávik, ma zaujalo. Dozvedela som sa nové veci o tom, čo sa tam stalo. Myslím si, že každý by sa mal ísť pozrieť do Osvienčimu a vidieť, čo sa tam stalo.“

Marek Dubovský (3.B) – „Zaujalo ma, že veliteľ koncentračného tábora Rudolf Hoss vo svojich pamätiach otvorene rozprával o krutých činoch v „továrni na smrť“.“

Lea Hubová a kol. 3. B

 

Mladých ľudí treba viesť ku kritickému mysleniu

Po skončení besedy nám Mgr. Slávik v kabinete slovenského jazyka ochotne odpovedal na naše otázky. Zhovárali sa s ním Lea Hubová a Monika Čomorová

  1. Ako dlho pôsobíte v občianskom združení Living Memory a čomu sa združenie venuje?

„Pôsobím tam od mája respektíve od júna 2016. Založili sme ho s kolegami, ktorí sa už predtým  profesijne venovali vyrovnávaniu s minulosťou v rôznych pamäťových inštitúciách, napríklad v Ústave pamäti národa alebo vo veľkej mimovládnej organizácii, ktorá sa volá Platforma európskej pamäti a svedomia.

Združenie sa venuje najmä tomu, ako priviesť mladých ľudí ku kritickému mysleniu. Myslíme, že oni sú tí, ktorí môžu ovplyvniť budúcnosť tejto krajiny ale aj svoju a našu budúcnosť. Chceme, aby pri tom, keď budú ovplyvňovať budúcnosť, mysleli. Napríklad keď budú hádzať svoj hlas do urny s volebným lístkom.“

  1. Prečo ste sa rozhodli pracovať práve v tomto občianskom združení?

„Odpoveď je jednoduchá. Pretože sme si ho sami založili. Vnímali sme to ako niečo, čo tu chýba, respektíve nevideli sme nejakú výraznú aktivitu v tom, že by niekto chodil medzi mladých ľudí do škôl a hovoril im o týchto konkrétnych veciach, o ktorých sa snažíme hovoriť my.“

  1. Koľkí ľudia tvoríte toto občianske združenie?

„Momentálne sme traja. Zaujímavé je najmä vekové zloženie nášho občianskeho združenia,  je to od  38 do 65  rokov.”

  1. Chodíte po školách na celom Slovensku?

„Zatiaľ iba v Bratislavskom samosprávnom kraji. Chceli sme ísť aj do Banskobystrického kraja, ale, samozrejme,  tam by to asi nemalo takú podporu, respektíve by bolo ťažšie dostať na školy.“

  1. Venujete sa iba téme „HOLOKAUST“ alebo aj iným?

 Prednášok máme veľa.  Máme viac tém, o ktorých sa snažíme so žiakmi diskutovať. Je na výbere školy, akej téme sa budeme venovať. Tieto aktivity by mali byť na všetkých strených školách v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pokiaľ by bol záujem, tak aj v iných regiónoch,  čomu by sme boli samozrejme veľmi radi.“

  1. Odkiaľ čerpáte informácie, ktoré následne prezentujete na strených školách ?

„Z literatúry, z prameňov, ktoré sú dostupné, alebo z regionálnych dokumentov, ako napríklad v téme Štátnej bezpečnosti. Materiály sú verejne prístupné každému, kto požiada v bádateľni Ústavu pamäti národa, takže nie je problém sa k tomu dostať.“

  1. Povedali by ste nám nejaký zaujímavý zážitok z týchto aktivít?

„Pre mňa je zaujímavý zážitok ktorákoľvek prednáška, a to si nevymýšľam, pretože človek sa učí každou prednáškou niečo viac, dozvedá sa  nové veci a ,samozrejme,  reakcie bývajú rôzne a nemusia byť vždy priateľské. No aj to sa človek musí naučiť zvládať a posúvať sa ďalej. Takže pre mňa je to celé zaujímavé.“

  1. Ako reagujete počas prednášky na extrémistov?

„Snažím sa hneď v úvode dohodnúť so študentmi na nejakých pravidlách a keď sa to hlboko dotýka ich presvedčenia, tak im dávam slobodnú možnosť. Nemusia trpieť, pokojne môžu odísť.”

  1. Čo by ste chceli odkázať nám študentom, respektíve našim čitateľom?

„Aby ste neboli ľahostajní a aby ste premýšľali.  Aby ste neboli  prvoplánovanými prijímateľmi nejakej pravdy, ktorá sa môže nakoniec ukázať ako lož.“

Monika Čomorová a Lea Hubová


Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým

24. október 2016 sa niesol v znamení Dňa školských knižníc. Náruživí čitatelia i slovenskej literatúry z 3.A a 4.A si prišli na svoje počas besedy so spisovateľom Michalom Hvoreckým.
Podujatie bolo veľmi zaujímavé, obohatené vtipnými poviedkami, ktoré prečítal sám autor.
Študenti odchádzali spokojní – tešiac sa na ďalšiu besedu.

M. Dinková, 4.A

hvorecky3hvorecky2 hvorecky1


Knihovnícky barcamp 2016

Dňa 29. 9. 2016 sa v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice konala zaujímavá a užitočná akcia pre pracovníkov v knihovníctve a s ním súvisiacich odborov s názvom Knihovnícky barcamp 2016, na ktorej sa zúčastnili i niektorí naši profesori a študenti. Prvú časť tvorili prednášky týkajúce sa rôznych pohľadov na prácu knihovníkov spojené s prestávkami vo vedľajšom salóniku a slnkom prežiarenej Lisztovej záhrade s príjemným pohostením. Na záver akcie sa účastníci rozišli podľa svojich záujmov do rôznych miestností knižnice, kde sa konali workshopy na aktuálne témy. Prednášky sa zaoberali napr. letnými tábormi s čitateľským zameraním, etickými súvislosťami práce knihovníkov, IT spracovaním informácií (napr. mapakniznic.sk), určených pre verejnosť, spôsobmi výroby kníh, atď. Účastníci barcampu sa aktívne zapájali do prednášok a živo diskutovali medzi sebou počas prestávok. Boli sme veľmi spokojní s prezentovaním nových poznatkov a atmosférou podujatia, na ktorom sa o rok opäť radi zúčastníme.

Študenti a učitelia odboru Informačné systémy a služby

14556610_1091476334304649_3065234769180763876_o


Poetická dáma

V pondelok 18. apríla 2016 sme sa my, študenti 2. B, zúčastnili v DK Zrkadlový háj na edukačnom seminári Zlatá slovenská klasika. Prijali sme pozvanie metodičky pre prácu s mládežou Marty Droppovej a lektorky – milovníčky poézie Zuzany Ocharovichovej, ktorá je absolventkou našej školy z roku 1978. Zuzana Ocharovichová nám zaujímavo rozprávala o významných slovenských poetoch, ale aj o tých, ktorých už v školských osnovách nenájdeme. Dokázala hovoriť o nich ako o svojich starých známych. Každého básnika charakterizovala samostatne. Zoznámili sme sa s Jankom Kráľom, Ľudmilou Podjavorinskou, Pavlom Országhom Hviezdoslavom, Jánom Smrekom, Mašou Haľamovou, Lýdiou Vadkerti-Gavorníkovou a Danielom Hevierom. Vedela sa do rozprávania o ich osudoch tak vžiť, až ste mali pocit, že ste priamo v danom období. Mala k poézii intímny vzťah a bolo na nej vidieť, že prednes ju  neskutočne baví. Pýtala sa veľa vecí aj nás, takže sme sa aktívne mohli zapojiť do diskusie. Užitočné pre nás boli najmä informácie, ktoré, ako sama povedala, sa nám zídu pri maturite. Je to oveľa efektívnejšie učenie ako zo školských učebníc. Na konci seminára sme sa dohodli, že sa s touto výnimočnou recitátorkou určite ešte stretneme, pretože Zuzana Ocharovichová sa venuje aj prednesu svetovej prózy.

Lea Hubová: Veľmi sa mi to páčilo. Pri jej prednášaní poézie som mala zimomriavky. Myslím si, že takéto učenie sa dôležitých vecí je efektívnejšie. Mali by sme mať takéto semináre častejšie.

Monika Čomorová: Keď prednášala básne, všetci zrazu spozorneli a malo to šmrnc, ako sa patrí.

Tibor Lachkovič: Ako recitátorka bola vynikajúca. No priebeh prednášky bol na môj vkus príliš rozhádzaný.

David Kakaš: Páčila sa mi jej artikulácia a emocionálny náboj. Výber básní bol tiež dobrý.

Simona Šalgovičová: Páčilo sa mi, že sa do básní tak vžila. Hodila by sa tam však prezentácia, ktorá by seminár trošku oživila.

Viktória Pikulová: Mala veľmi dobrý očný kontakt. Bolo vidieť, že recitovanie a poézia sú jej láskou.

Lucia Kinčešová: Z posedenia s pani Ocharovichovou som bola milo prekvapená. Prvé čo som si všimla, bol jej príjemný prejav. Životopisy spisovateľov ma vôbec nebavia, ale ju som dokázala počúvať a vnímať, čo hovorí. Veľa som sa naučila a verím, že to využijem.

Lea Hubová, Monika Čomorová a ostatní študenti 2. B


Exkurzia v TV Bratislava – marec 2016

Naši tretiaci pripravili zo svojej nedávnej návštevy v TV Bratislava túto reportáž:


Beseda o kultúre jazyka 

Počas písomných maturít (15. 3. 2016) sa žiaci tretieho ročníka masmediálnych štúdii zúčastnili na besede s významnou slovenskou jazykovedkyňou Dr. Sibylou Mislovičovou. Zatiaľ čo štvrtáci zo slovenského jazyka písali, tretiaci sa o ňom rozprávali.

Nášmu materinskému jazyku sa profesionálne venuje neuveriteľných 25 rokov ako odborníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.
Nám študentom porozprávala o dôležitosti používania spisovného jazyka v dnešnej dobe, upozornila ich na najväčšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú, taktiež nás upozornila ako vyhľadávať v slovníkoch Slovenského pravopisu. “V súčasnosti sa média prispôsobujú svojim prejavom verejnosti. V spravodajstve by mal byť jazykový štýl neutrálny. Nemali by sa používať expresívne a slangové slová.” radí pani Dr. Mislovičová.
Študenti strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdii mali možnosť položiť pani Mislovičovej aj pár otázok. Tie sa väčšinou týkali správnej výslovnosti či gramatiky. Dozvedeli sme sa množstvo informácii o prebraných slovách z iných jazykov, ale aj to, že slovenčina predsa len nie je najťažší jazyk na svete, takže sa nemáme na čo sťažovať.
Beseda sa konala pod patronátom profesorky Viery Lehoczkej, odborníčky na kultúru jazykového prejavu, ktorého výučbe sa aj venuje. Podľa jej názoru: “jazykový prejav a jeho tréning je veľmi dôležitý pre všetkých budúcich profesijne orientovaných absolventov, ktorí sa chystajú pracovať v médiách”.
Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a v triede sa neraz ozýval smiech. Veríme, že študenti odišli domov „nasiaknutí“ zaujímavými poznatkami, ktoré si uchovajú na dlhé roky a ďakujeme obom dámam a vedeniu školy, že nám umožnili zúčastniť sa tejto príjemnej besedy.

Lucia Michálková III.B


Čo sa dialo u knihovníkov?

Dňa 1.10.2015 sa uskutočnil 2. ročník knihovníckeho barcampu v Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde nadšenci z našej školy, ktorých spája prostredie knižníc, kníh, informácií, webu a knižnej kultúry, zavítali na toto zaujímavé podujatie.
 Podnetné boli stretnutia s bývalými žiakmi z našej školy, ktorí nám môžu byť vzorom v budúcej kariére.
Barcamp bol spríjemnený aj výborným občerstvením, nielen pre naše mysle, ale aj pre naše žalúdky.
IMG_5202
Patrícia Chlpíková, II.A

Absolútny OTO na besede s prvákmi

Priestory Sály Ladislava Bielika v Akadémii médií zaplnili v stredu 18. marca 2015 študenti Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií. Na tvárach netrpezlivé očakávanie, mobily pripravené na “selfíčka” s hosťom – Adelou Banášovou.

selfie 01

 

 

 

 

 

Čerstvá držiteľka ocenenia v prestížnej ankete neprišla sama.

AB & pes 02

 

 

 

 

 

 

Po viac ako hodine sme sa museli – veľmi neradi – s Adelou rozlúčiť. Sľúbila však, že toto stretnutie určite nebolo posledné.

AB PC

AB celok 01


Úspešný mladý scenárista u nás na škole

 V piatok 17.10. 2014 sme sa  zúčastnili na besede  so spisovateľom, filmovým scenáristom a dramaturgom Petrom Balkom. Porozprával nám  veľa zaujímavých zážitkov  zo svojho života, napríklad ako sa hrala šumbajka, čo to vlastne je, ako volali neznámym ľuďom a predstierali, že sú z určitej firmy, za účelom zábavy.  Zaujal nás rozprávaním o  realizácií divácky úspešného filmu Kandidát, na ktorom  sa podieľal ako scenárista.   My študenti prvého, druhého ale aj tretieho ročníka sme sa zabávali a túto besedu sme si užili. Je veľmi dobré, že máme takéto možnosti. Získame veľa skúseností a informácií zo zákulisia písania kníh alebo scenárov. Besedu sme ukončili potleskom a myslíme si, že ani Peter Balko  sa s nami nenudil.

Anna Švončinárová, Michaela Gulišová (2.B)


Beseda s Adelou Banášovou

Zatiaľ, čo naši maturanti tuho rozmýšľali nad zadaniami v tohtoročnej maturite, prváci sa stretli 18. marca 2014 s Adelou Banášovou v Akadémií médií. Adela hneď po príchode priniesla so sebou dobrú náladu, optimizmus, pohodovú atmosféru a svoju fenku. Prváci sa samozrejme nenechali zahanbiť a kládli jej jednu otázku za druhou. Týkali sa najmä jej kariéry úspešnej moderátorky, ale odhodlali sa nahliadnuť aj do jej súkromia. Celá beseda sa niesla v priateľskom duchu a dôvodov na smiech bolo tiež veľmi veľa. Prváci si odniesli zo stretnutia s ňou len pozitívne pocity a určite si chcú takýto deň s ňou ešte zopakovať.

Natália Rosinská 1.B


Beseda s reportérom TV JOJ Adamom Zavřelom

V piatok 6. decembra 2013 nás navštívil  reportér TV JOJ Mgr. Adam Zavřel, ktorý je  bývalým absolventom našej školy.  My študenti 1. a 2. ročníka masmediálnych štúdií sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií  o náročnej práci v televíznom spravodajstve, o pracovnom dni reportéra, o príprave reportáží, o reklame, o monitoringu sledovanosti a pod. Je dobré zoznámiť sa s  človekom, ktorý nám vysvetlil, že ak chceme naozaj niečo dokázať, musíme byť aktívni a cieľavedomí  už počas štúdia na strednej škole. Dúfame, že raz budeme tiež možno úspešní ako on.

Matej Kraus, 1. B
Miška Gulišová – foto

Pridaj komentár