Preventívne aktivity

Prehľad úspešných preventívnych aktivít

Námety na aktivity protidrogovej prevencie som čerpala zo želaní samotných žiakov, aké druhy aktivít žiaci preferujú a majú zmysel v prevencii, osobných skúseností, zo školení drogových koordinátorov a z ponúk rôznych organizácií, ktoré ponúkajú svoje aktivity školám.

  • Audiovizuálny a výtvarný projekt STOP DROGÁM! NAMAĽUJ SVOJE NIE!

Projekt výtvarníka Mgr. Art. Olega Makaru bol založený na prezentácii animovaných spotov, ktoré nenásilnou a zábavnou formou upozorňovali na riziko závislostí rôzneho druhu. Študenti po diskusii vyplnili dotazník a potom sami inšpirovaní projekciou spracovali tému drog výtvarnou formou.

  • Schody do seba, Bariéry, Vzdušné zámky – multimediálne protidrogovo-motivačné koncerty skupiny AYA

Protidrogový motivačný hudobný program pre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ a gymnázií. Je pozitívne hodnotený aj odbornými pracovníkmi pedagogických poradní, bol realizovaný na základe odporúčania Pedagogicko-psychologickej poradne v Martine. Je voľným pokračovaním predchádzajúcich predstavení , ktoré sa už niekoľko rokov stretávajú s vynikajúcimi ohlasmi študentov, pedagógov a koordinátorov drogovej prevencie na Slovensku. Schody do seba“ sú v programe použité metaforicky ako výber dvoch možných ciest životom – stúpať hore, padať dole. Drogy sú prirovnávané k jednosmernému eskalátoru, na ktorý nasadnúť nie je ťažké. No vracať sa späť je sizyfovská drina, naviac keď rýchlosť schodov smerom dole niekto potajomky pridáva. V programe sa na prvé miesto kladie absolútna sila rodiny a vzorov správania v rodine. Poukazuje na riziká rôznych partií, spoločenstiev mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto na zemi a chcú sa odlíšiť od nudného okolia. A práve toto je rizikový moment, keď mladí ľudia rozhodujú o svojom živote.

Cigarety, alkohol, nelegálne drogy, gamblerstvo – práve to sú témy, ktoré program opäť otvára a podáva alternatívu vo forme drog, ako sú láska, príroda, priateľstvo, šport, humor. Program v podaní profesionálneho tria špičkových hudobníkov v „live“ verzii prináša melodickú rockovú hudbu, pozitívne texty piesní a zaujímavé témy, ktoré sú podporené motivačným hovoreným slovom v podaní Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA

  • Plagát s protidrogovou tematikou

Prirodzenou hravou formou rozvíja nielen estetické a výtvarné cítenie žiakov, ale tematicky sa podieľa na formovaní protidrogových postojov. Najlepšie práce sme spolu so žiakmi umiestnili na paneli v centrálnej frekventovanej časti budovy. Boli zaujímavou prezentáciou aktivít v tejto oblasti aj pre ostatných študentov.

  • „Čisté Vianoce“ – spolupráca so Sanatóriom AT v Petržalke

Sanatórium pod vedením prof. Novotného už niekoľko rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa proti drogám (26. jún) organizuje v spolupráci s bratislavskými školami športové podujatia Deň rozhodnutia. Poďakovaním sanatória je kultúrne podujatie zorganizované pacientmi sanatória v predvianočnom období – „Čisté Vianoce“. Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú na tomto podujatí v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Máloktoré z podujatí má taký skvelý výchovný efekt na mladé školské publikum. Dramatické divadelné minipredstavenia, scénky, videoprojekcie, hudobné vystúpenia, recitácie sú dôkazom, že abstinujúci pacienti Sanatória AT sa rozhodli začať žiť nový „čistý život“. Kým sa dopracovali k tomuto rozhodnutiu, prešli peklom závislosti. A práve ich osobné vyznania a poďakovania patria k najemotívnejším a najpôsobivejším na študentov v hľadisku.

  • Spolupráca s Odborom prevencie kriminality Prezídia policajného zboru v Bratislave

Pracovníci Prezídia policajného zboru z Odboru prevencie kriminality si vedia získať študentov pútavým rozprávaním o legálnych a nelegálnych drogách, spojeným s názornými ukážkami a uvádzaním konkrétnych príkladov z praxe. Diskusia je pre nich veľmi cenná a poučná.

  • Spolupráca s Klubom HIV Bratislavského spolku medikov

Medici žiakom interaktívnou a hravou, ale zároveň odbornou formou predstavili problém HIV infekcie a iných pohlavne prenosných ochorení. Oboznámili ich nielen s biologickou a klinickou podstatou týchto chorôb, ale zamerali sa predovšetkým na oblasť prevencie, ktorá zostáva stále najúčinnejším prostriedkom v boji s HIV.

  • Športom proti drogám – lyžiarsky výcvik, krúžky, turnaje

Športové aktivity patria k nenásilným a obľúbeným aktivitám drogovej prevencie. Študenti tradične absolvujú s telocvikármi lyžiarsky výcvik na Čertovici, navštevujú basketbalový, volejbalový a florbalový krúžok. Celoročne sa konajú interné medzitriedne zápasy a reprezentačné turnaje medzi školami.

  • Slohové práce

Nenásilnou formou prevencie sú slohové práce, v ktorých študenti formulujú svoje postoje k rôznym otázkam či problémom. Nasledujúce ukážky sú z úvahových žiackych prác na tému Neber drogy – budeš grogy:

&„Nerozumiem ľuďom, ktorí sa dobrovoľne vydali riskantnou hrboľatou cestičkou. Možno ich na chvíľu drogy vynesú na pomyselný vrchol, no vzápätí ich kruto bez milosti zrazia na kolená. Prečo má čoraz viac mladých ľudí skúsenosti s drogami napriek tomu, že sú si vedomí ich deštrukčných účinkov? Návykové látky sú turniketom bláznivého kolotoča, z ktorého nemôžete zosadnúť. Iba ak ste veľmi silní a odhodlaní.“

„Mám veľa kamarátov, ktorí podľahli pokušeniu. Nemajú ešte ani osemnásť rokov a robia aj dílerov. Poznám prípad, že rodičia mladistvej dílerky o tom vedia, a nič jej nepovedia. Dokonca si aj pred nimi pripravuje dávky pervitínu. Je smutné, že mladí ľudia, ktorí si mohli užívať slobodu plnými dúškami, sa takto ničia. Buďme slobodní, lebo drogy zabíjajú.“

„Myslím si, že najhlúpejší dôvod, prečo mladí siahajú po droge je ten, že sa chcú pred niekým ukázať, chcú jednoducho zapadnúť (z nepochopiteľných dôvodov) do pochybnej partie. Človek na problémy pomocou drogy na chvíľku zabudne, ale až keď klesne na úplné dno, si uvedomí, že je závislý…vo svete je veľké množstvo drog a nikdy nezmiznú. Je len na nás, aby sme si uvedomili, čo naozaj chceme a ako chceme žiť“

  • Diskusné fórum – „Prečo fajčím, prečo nefajčím!“

Klasické nástenkové diskusné fórum vždy zaujme. Priloženou fixkou píšu žiaci svoje postoje k téme. Uvádzame niekoľko ukážok:

Prečo fajčím? „ Dobrá chuť, uvoľnenie, odbúranie stresov, fajn zážitok…Lebo…Lebo sa nudím…Šmakovica, má to levandulovú príchuť…Chutí mi to a nemám kam dávať peniaze…Tak ich daj mne!“

Prečo nefajčím? –„Smrdí mi to. Fuj!…Je to zdraviu škodlivé, odporná chuť…V žiadnom prípade by som na ten hnus nemíňala peniaze, absolútne nezaujímavé…Zbytočnosť!…Škodlivé!…Lebo mi to nechutí a je to trápne…Škoda peňazí…Zbytočný zlozvyk!…Nefajčím, lebo ceny tabaku na svetovom trhu stúpajú závratnou rýchlosťou a na Kubu sa mi ísť nechce…Lebo nemám peniaze…Dostala som rozum, a tak už nefajčím…Frajeri nekouří!…Chránim životné prostredie a seba…

Pridaj komentár