Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Maturanti ukázali svoju profesionalitu
1 Jan 1990

Maturanti ukázali svoju profesionalitu

Študentky odboru masmediálne štúdiá, ktoré maturovali v tomto školskom roku, dokázali na vysokej úr...
Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky
1 Jan 1990

Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 Študijný odbor 7237 M 00 infor...
Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
1 Jan 1990

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na lin...

Celodenný workshop H3KNISA na SOŠMIŠ

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy