Škola plná možností

predsavzatí a skúseností

Vitajte u nás!

O škole

O škole

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.   Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, admi...

Čítaj viac

Aktuality

Deň otvorených dverí
1 Jan 1990

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa...
Príhovor riaditeľky školy
1 Jan 1990

Príhovor riaditeľky školy

V rámci slávnostného otvorenia šk. roku 2023/2024 uviedla riaditeľka SOŠMIŠ Mgr. Jana Mašlejová nie...
Úradné hodiny počas letných prázdnin
1 Jan 1990

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin sú úradné hodiny pre žiakov a rodičov v pondelok a stredu od 8:30 do 12:00 h...

Celodenný workshop H3KNISA na SOŠMIŠ

Už ste navštívili C-caffe?

Príhovor riaditeľky školy