Príhovor riaditeľky školy

Aktuality on 1 Jan , 1990

V rámci slávnostného otvorenia šk. roku 2023/2024 uviedla riaditeľka SOŠMIŠ Mgr. Jana Mašlejová niekoľko podstatných informácií. Pozrite si ich v jej príhovore.