Pedagógovia a zamestnanci

Riaditeľka školy

Mgr. JANA MAŠLEJOVÁ
učí predmety: matematika, telesná výchova
E-mail: riaditel@sosmis.sk, jana.maslejova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:30 – 15:30 hod.
Telefón: 02/4920 3512


Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. MÁRIA DANILÁKOVÁ
učí predmety: matematika, informatika
E-mail: maria.danilakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:15 – 15:15 hod.
Telefón: 02/4920 3528


Tajomníčka školy

SOŇA DEMOVIČOVÁ
E-mail: sona.demovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3510


Hospodárka – ekonómka

MARTA REPKOVÁ
E-mail: marta.repkova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3512


Knihovníčka – archivárka

MÁRIA ŠIŠOVIČOVÁ
archív, duplikáty vysvedčení, potvrdenia
E-mail: maria.sisovicova@sosmis.sk
Telefón: 02/4920 3514, 02/4487 1588 (vrátnica)Profesorský zbor:

Mgr. JANA BORKOVÁ
učí: odborné knihovnícke predmety
E-mail: jana.borkova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:20 – 14:20

PaedDr. MIROSLAVA ĎURKOVIČOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, taliansky jazyk, prekladový seminár / triedna učiteľka 1.A
E-mail: miroslava.durkovicova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:05

noimage

Mgr. LUCIA FALBOVÁ
učí predmety: informačná analýza, informačné procesy, sociálna komunikácia
E-mail: lucia.falbova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:05 – 15:05

Mgr. EVA FERJENČÍKOVÁ
učí: odborné masmediálne a marketingové predmety / triedna učiteľka 3.C
E-mail: eva.ferjencikova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 15:05

Mgr. PETER GULDAN
učí predmety: anglický jazyk, taliansky jazyk, prekladový seminár / triedny učiteľ 1.B
E-mail: peter.guldan@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:15 – 15:15

noimage

Ing. TATIANA HUDÁKOVÁ
učí: odborné ekonomické predmety
E-mail: tatiana.hudakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 7:00 – 8:00

Mgr. JIŘINA JERZOVÁ
učí predmety: nemecký jazyk, ruský jazyk, tréning pamäte a tvorivého myslenia
E-mail: jirina.jerzova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:15

Mgr. DANIELA JOSAYOVÁ
učí predmety: telesná a športová výchova/ triedny učiteľ 3.A
E-mail: daniela.josayova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 7:00 – 8:00

Mgr. DIANA ÁSVÁNYI JURIGOVÁ
učí predmety: grafika a webdizajn, informačná analýza
E-mail: diana.jurigova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:05 – 15:05

Mgr. SILVIA KRIŠTOFČÁKOVÁ GALÁTOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, prekladový seminár
E-mail: silvia.galatova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 15:05

Mgr. ZOJA LANGOŠOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, biológia
E-mail: zoja.tisakova@sosmis.sk
materská dovolenka

Mgr. MATÚŠ LICHVÁR
učí predmety: anglický jazyk, geografia, súčasná svetová spoločnosť / triedny učiteľ 3.B
E-mail: matus.lichvar@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:05

Mgr. ERIK MÁRFÖLDY
učí predmety: anglický jazyk, jazyková kultúra, umenie a kultúra
E-mail: erik.marfoldy@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 15:05

Ing. NINA PAZDEROVÁ
učí: odborné ekonomické predmety
E-mail: nina.pazderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 7:00 – 8:00

Mgr. ŠTEFAN POLÁK
učí: grafika a webdizajn
E-mail: stefan.polak@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 7:00 – 8:00

Mgr. MAGDALÉNA HROZÁŇOVÁ
učí: odborné mediálne a marketingové predmety, štylistika / triedna učiteľka 2.C
E-mail: magdalena.rajtova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:05

DominikaMgr. DOMINIKA REHÁKOVÁ
učí predmety: slovenský jazyk a literatúra, štylistika, občianska náuka / triedna učiteľka 2.A
E-mail: dominika.rehakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:15 – 15:15

Mgr. ĽUDMILA RUSŇÁKOVÁ
učí predmety: dejepis, súčasná svetová spoločnosť, ruský jazyk/ triedna učiteľka 2.B
E-mail: ludmila.rusnakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:10 – 15:10

Mgr. BIANKA SAGANOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, biológia
E-mail: bianka.saganova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 15:05

Mgr. JANA SALÁTOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, Business English / výchovná poradkyňa
E-mail: jana.salatova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 15:05

noimageMgr. DANA SCHNEIDEROVÁ
učí predmety: slovenský jazyk, štylistika / triedna učiteľka 4.B
E-mail: dana.schneiderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:05 – 15:05

Mgr. MICHAELA SOLEJ
učí predmety: nemecký jazyk, slovenský jazyk / triedna učiteľka 4.A
E-mail: michaela.zanova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:10 – 15:10

Mgr. MICHAELA ŠKORUPOVÁ, PhD.
učí: odborné mediálne a marketingové predmety / triedna učiteľka 2.B
E-mail: michaela.skorupova@sosmis.sk
materská dovolenka

Mgr. NINA ŠKVARENINOVÁ
učí predmety: matematika, etická výchova, bázy dát / triedna učiteľka 4.C
E-mail: nina.skvareninova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:15 – 15:15

Mgr. ERIKA VAGOVICSOVÁ
učí predmety: slovenský jazyk a literatúra, mediálna psychológia
E-mail: erika.vagovicsova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:15 – 14:15

Mgr. ZUZANA VESELÁ
učí predmety: odborné mediálne a marketingové predmety
E-mail: zuzana.vesela@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:15 – 14:15

Mgr. MATEJ URDA
učí predmety: telesná a športová výchova
E-mail: matej.urda@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05-15:05

Externí učitelia:

noimage

Mgr. BLAŽENA BÓOCZOVÁ
vyučuje predmety: mediálna tvorba – print
E-mail: blazena.booczova@sosmis.sk
xxxx

PhDr. ZDENKO CHO
vyučuje predmety: mediálna tvorba – print, mediálna tvorba – televízia
E-mail: zdenko.cho@sosmis.sk
xxxx
xxx

noimage

Mgr. ALEXANDRA VAVROVÁ
vyučuje predmety: digitálna fotografia, reklamná fotografia
E-mail: alexandra.vavrova@sosmis.sk
xxxx

Mgr. MIROSLAVA VEREŠVÁRSKA
vyučuje predmety: ekonomika, aplikovaná ekonomika, public relations, pramene hospodárskych informácií
E-mail: miroslava.veresvarska@sosmis.sk
xxxx


Odborní zamestnanci

kontakt: poradenstvo@sosmis.sk

školská psychologička
Mgr.  DANIELA JANČUŠKOVÁ
E-mail: daniela.jancuskova@sosmis.sk
Telefón: 02/49 20 35 20

sociálna pedagogička
Mgr.  LAURA BERKOVÁ
E-mail: laura.berkova@sosmis.sk
Telefón: 02/49 20 35 20Školník – údržbár

PAVOL MAŤÚŠ


Upratovačky

OĽGA UTAŠIOVÁ
TERÉZIA MARKECHOVÁ


 Informátorka

JARMILA ŠTEFULOVÁ

Pridaj komentár