EČ a PFIČ MS

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
14. 3. 2023 (utorok) zo slovenského jazyka a literatúry – čas: 100 + 150 minút
15. 3. 2023 (streda) z anglického jazyka a ďalších jazykov– čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút
16. 3. 2023 (štvrtok) z matematiky – čas: 150 minút

Zadelenie žiakov na EČ a PFIČ MS:

Nájdete na nástenke pri zborovni – PRE MATURANTOV.

Časový harmonogram:

14. 3. 2023 (utorok) EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

Čas administrácie:

9:45 – 11:25          administrácia testov EČ MS

13:00 – 15:30       administrácia PFIČ MS

15. 3. 2023 (streda) EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

Čas administrácie:

9:45 – 11:25          administrácia testov EČ MS – úroveň B1

9:45 – 11:45          administrácia testov EČ MS – úroveň B2

13:00 – 14:00       administrácia PFIČ MS – úroveň B1 aj B2

16. 3. 2023 (štvrtok) EČ MS z matematiky

Čas administrácie:

9:45 – 12:15          administrácia testov EČ MS


Externá časť a písomná forma internej časti 2020 – pozor zmena!!!

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom. Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, na základe ktorého sa ruší Externá časť a písomná forma internej časti  maturitnej skúšky 2020. 


Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
17. 3. 2020 (utorok) zo slovenského jazyka a literatúry – čas: 100 + 150 minút
18. 3. 2020 (streda) z anglického jazyka a ďalších jazykov– čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút


Zadelenie žiakov na EČ a PFIČ MS:

https://sosmis.edupage.org/maturita/


Časový harmonogram:

17. 3. 2020 (utorok) EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

Čas administrácie:

9:45 – 11:25          administrácia testov EČ MS

13:00 – 15:30       administrácia PFIČ MS

18. 3. 2020 (streda) EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

Čas administrácie:

9:45 – 11:25          administrácia testov EČ MS – úroveň B1

9:45 – 11:45          administrácia testov EČ MS – úroveň B2

13:00 – 14:00       administrácia PFIČ MS – úroveň B1 aj B2