Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Aktuality on 1 Jan , 1990
Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 6. februára 2024 v čase od 8:30 – 14:00. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produkt...
Čitaj viac

Príhovor riaditeľky školy

Príhovor riaditeľky školy
Aktuality on 1 Jan , 1990
V rámci slávnostného otvorenia šk. roku 2023/2024 uviedla riaditeľka SOŠMIŠ Mgr. Jana Mašlejová niekoľko podstatných informácií. Pozrite si ich v jej príhovore. https://vimeo.com/860708196?share=copy
Čitaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2023/2024 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v 2. kole pre odbor 7237 M informačné systémy a služby: vysledkova-listina-PP-2023_2024-ISS-2.-koloStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutie zaslané cez Edupage má len informatívny charakter. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchá...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990
Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Čitaj viac

Výsledky prijímacieho konanie 2023/2024

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024: Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby – výsledková listina PP 2023_2024 ISS Stiahnuť Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –    výsledková listina PP 2023_2024 MMŠ Stiahnuť Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia –  výsledková listina PP 2023_2024 MKK...
Čitaj viac

PODPORTE NÁS 2% z daní

PODPORTE NÁS 2% z daní
Aktuality on 19 Mar , 2020
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kval...
Čitaj viac

Podmienky a harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Aktuality on 1 Jan , 1990
V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2023/2024. Kritéria na prijatie pre školský rok 2023/2024: kriteria-614301-2023-2024-final-1Stiahnuť Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejn...
Čitaj viac

Čo sú sociálne inovácie?

Čo sú sociálne inovácie?
Aktuality on 1 Jan , 1990
Všetko o širokých možnostiach zapojenia sa do rôznych zaujímavých projektov sa dozvedeli študenti SOŠMIŠ na workshope, ktorý pripravili dve mladé lektorky zo združenia Kolabo. Podrobnosti nájdete na pripojenom zázname z podujatia. https://vimeo.com/795070354
Čitaj viac

Deň otvorených dverí

Aktuality on 1 Jan , 1990
Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 14. februára 2023 v čase od 8:30 – 14:00. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produk...
Čitaj viac