Maturanti ukázali svoju profesionalitu

Maturanti ukázali svoju profesionalitu
Aktuality on 1 Jan , 1990
Študentky odboru masmediálne štúdiá, ktoré maturovali v tomto školskom roku, dokázali na vysokej úrovni zvládnuť tvorbu svojej záverečnej práce. Ich dokumenty môžu pokojne konkurovať skutočnej profesionálnej produkcii aj postprodukcii. Napíšte nám do komentárov, ako sa vám ich práce páčili. https://vimeo.com/942022314?share=copy https://vimeo.com/978256880?share=copy
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky

Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky
Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby –vysledkova-listina-PP-2024_2025_7237M00-ISS Nenaplnený počet miest v odbore 7237 M 00 informačné systémy a služby– 0 Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –   vysledkova-listina-PP-2024_2025-7218M00_MMS Nenaplnený počet miest v odbore 7218 M 00...
Čitaj viac

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
Aktuality on 1 Jan , 1990
Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/ Dôležité termíny: do 20. 3. 2024 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania 2. 5. 2024 (podľa potreby aj 3. 5. 2024) –  1. termín prijímacích skúšok 6. 5. 2024 (podľa potreby aj 7. 5. 2024)– 2. termín prij...
Čitaj viac

PODPORTE NÁS 2% z daní

PODPORTE NÁS 2% z daní
Aktuality on 19 Mar , 2020
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kval...
Čitaj viac

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Aktuality on 1 Jan , 1990
Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 6. februára 2024 v čase od 8:30 – 14:00. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produkt...
Čitaj viac

Príhovor riaditeľky školy

Príhovor riaditeľky školy
Aktuality on 1 Jan , 1990
V rámci slávnostného otvorenia šk. roku 2023/2024 uviedla riaditeľka SOŠMIŠ Mgr. Jana Mašlejová niekoľko podstatných informácií. Pozrite si ich v jej príhovore. https://vimeo.com/860708196?share=copy
Čitaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2023/2024 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v 2. kole pre odbor 7237 M informačné systémy a služby: vysledkova-listina-PP-2023_2024-ISS-2.-koloStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutie zaslané cez Edupage má len informatívny charakter. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchá...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990
Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Čitaj viac

Výsledky prijímacieho konanie 2023/2024

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024: Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby – výsledková listina PP 2023_2024 ISS Stiahnuť Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –    výsledková listina PP 2023_2024 MMŠ Stiahnuť Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia –  výsledková listina PP 2023_2024 MKK...
Čitaj viac