O rozhlase s našou absolventkou

O rozhlase s našou absolventkou
Aktuality on 1 Jan , 1990
V pondelok 12. decembra mali naši študenti odboru Masmediálne štúdiá možnosť stretnúť sa s ich bývalou kolegyňou, Vanesou Sotákovou, ktorá je v prvom ročníku na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zároveň úspešne pracuje ako redaktorka a moderátorka fakultného rádia Aetter. Druháci a štvrtáci tak mali možnosť získať nielen poznatky o práci začínajúcej rozhlasovej profesionálky, ale aj retros...
Čitaj viac

Deň otvorených dverí SOŠMIŠ prilákal vyše 100 uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí SOŠMIŠ prilákal vyše 100 uchádzačov o štúdium
Aktuality on 1 Jan , 1990
Deň otvorených dverí SOŠMIŠ prilákal 8. novembra vyše 100 uchádzačov o štúdium, čo je výsledkom kvalitnej práce pedagógov a žiakov. Pre verejnosť boli dostupné jazykové učebne, televízne a rozhlasové štúdio a učebňa na strih videa. Budúci študenti sa mohli tešiť na prezentáciu odborov či výstavu fotografií šikovných žiakov. Odbor informačných systémov a služieb predstavil školskú firmu ...
Čitaj viac

Návšteva Bibliotéky 2022

Aktuality on 1 Jan , 1990
Dňa 10. novembra 2022 študenti prvého, druhého a tretieho ročníka odboru informačné systémy a služby navštívili tohtoročnú Bibliotéku v Bratislave. Na výstave kníh nechýbali známe vydavateľstvá ako napríklad Slovart, Tatran a Ikar, ktoré sa každý rok prezentujú s najnovšími knihami, či klasikami. Niektoré knihy boli zlacnené, čo knihomoľom určite spravilo radosť. Milovníci odb...
Čitaj viac

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Aktuality on 1 Jan , 1990
Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2022 v čase od 8:30 - 14:30. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu pr...
Čitaj viac

Príhovor riaditeľky školy

Príhovor riaditeľky školy
Aktuality on 1 Jan , 1990
Prinášame vám príhovor riaditeľky školy, Mgr. Jany Mašlejovej, pri príležitosti otvorenia šk. roku 2022/2023. https://vimeo.com/746203165
Čitaj viac

Začiatok školského roka 2022/2023

Aktuality on 1 Jan , 1990
Otvorenie školského roka 2022/2023 prebehne 5. septembra 2022 (pondelok) o 9:00 hod v telocvični školy.  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky zo školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (bez víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  ...
Čitaj viac

Oznam pre prvákov – ISIC karty a Ag samotesty

Aktuality on 1 Jan , 1990
Milí prváci, chceli by sme vám oznámiť, že v utorok a stredu (23. a 24. augusta) si budete môcť v škole prevziať vaše nové ISIC karty (aby ste ich mohli využívať od prvého dňa) a tiež objednané antigénové testy. Kedy: Utorok a streda - 23. a 24.august 2022 od 9:00 do 11:00 v školskej kaviarni na 2. poschodí! V deň prevzatia preukazu nezabudnite si priniesť 1 fotografiu (rozmer 25x25...
Čitaj viac

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 v 2. kole Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  vysledkova-listina-PP-2.-kolo-2022_2023-ISSStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo
Aktuality on 1 Jan , 1990
Prijímacie konanie 2022/2023 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na s...
Čitaj viac