Začiatok školského roka 2022/2023

Aktuality on 1 Jan , 1990
Otvorenie školského roka 2022/2023 prebehne 5. septembra 2022 (pondelok) o 9:00 hod v telocvični školy.  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky zo školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (bez víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  ...
Čitaj viac

Oznam pre prvákov – ISIC karty a Ag samotesty

Aktuality on 1 Jan , 1990
Milí prváci, chceli by sme vám oznámiť, že v utorok a stredu (23. a 24. augusta) si budete môcť v škole prevziať vaše nové ISIC karty (aby ste ich mohli využívať od prvého dňa) a tiež objednané antigénové testy. Kedy: Utorok a streda - 23. a 24.august 2022 od 9:00 do 11:00 v školskej kaviarni na 2. poschodí! V deň prevzatia preukazu nezabudnite si priniesť 1 fotografiu (rozmer 25x25...
Čitaj viac

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 v 2. kole Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  vysledkova-listina-PP-2.-kolo-2022_2023-ISSStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo
Aktuality on 1 Jan , 1990
Prijímacie konanie 2022/2023 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na s...
Čitaj viac

Prijímacie konanie 2022/23 – výsledky

Aktuality on 1 Jan , 1990
Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  výsledková listina PP 2022_2023 ISSStiahnuť Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá – výsledková listina PP 2022_2023 MMŠStiahnuť Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – výsledková listina PP 2022_2023 MKKStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v r...
Čitaj viac

Rozhovor na aktuálnu tému – kyberšikana

Rozhovor na aktuálnu tému – kyberšikana
Aktuality on 1 Jan , 1990
Študentky 4. ročníka MMŠ, Sandra Halčinová a Laura Masárová pripravili v rámci svojej odbornej praxe rozhovor so školskou psychologičkou Mgr. Danielou Jančuškovou. Témou bola problematika kyberšikany medzi mládežou a jej dopady na psychiku obetí, ale aj tých, ktorí šikanujú. https://vimeo.com/704351299
Čitaj viac

PODPORTE NÁS 2% z daní

PODPORTE NÁS 2% z daní
Aktuality on 19 Mar , 2020
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kval...
Čitaj viac

Podmienky prijímacieho konania 2022/2023

Podmienky prijímacieho konania 2022/2023
Aktuality on 1 Jan , 1990
V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2022/2023. Kritéria na prijatie pre školský rok 2022/2023: kritériá PP 2022-2023 finalStiahnuť
Čitaj viac

Valentín na SOŠMIŠ trošku INAK

Valentín na SOŠMIŠ trošku INAK
Aktuality on 1 Jan , 1990
Dňa 14.2. sa okrem známok rozdávala aj láska. Žiaci, ktorých v srdciach omínali nevyslovené pocity a v peňaženkách ťažili nadbytočné mince, dostali možnosť oba tieto problémy premeniť na originálne darčeky. Vkusné valentínky doplnené lízankou, ktoré sme si v priebehu minulého týždňa mohli zakúpiť u členov ŽŠR INAK prekvapili a potešili nejedného žiaka aj učiteľa. Najmä tie so špeciálnym venovaním...
Čitaj viac

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Aktuality on 13 Jan , 2022
1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/ Dôležité termíny: do 28. 2. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia ...
Čitaj viac