O rozhlase s našou absolventkou

Aktuality on 1 Jan , 1990

V pondelok 12. decembra mali naši študenti odboru Masmediálne štúdiá možnosť stretnúť sa s ich bývalou kolegyňou, Vanesou Sotákovou, ktorá je v prvom ročníku na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zároveň úspešne pracuje ako redaktorka a moderátorka fakultného rádia Aetter. Druháci a štvrtáci tak mali možnosť získať nielen poznatky o práci začínajúcej rozhlasovej profesionálky, ale aj retrospektívny pohľad na štúdium na našej škole očami jej absolventky. Jedným zo zaujímavých postrehov bolo určite konštatovanie, že naši študenti na vysokých školách s masmediálnym zameraním prakticky celé prvé tri roky štúdia môžu bez problémov stavať na solídnych základoch, získaných na SOŠMIŠ. Nakoniec – vypočujte si Vanesu a presvedčte sa sami.