Praktická časť odb. zložky

Termín odovzdania maturitnej práce 2023

Termín odovzdania je najneskôr piatok  14. 4. 2023 do 13:00 hod. – dva krát tlačená forma + jeden krát DVD/CD/SD karta a pod. riaditeľke školy a v elektronickej podobe vo forme PDF zaslať na mail riaditeľke školy: riaditel@sosmis.sk a svojmu konzultantovi.


Harmonogram PČOZ MS 2023

Praktická časť odbornej zložky MS 2023 bude prebiehať v dňoch 17. 5. – 19. 5. 2023.
Harmonogram jednotlivých predmetových komisií nájdete na nástenke pri zborovni – PRE MATURANTOV alebo na týchto linkoch:

PK PČOZ 1 ISS – 

PK PČOZ 2 MMŠ – 

PK PČOZ 3 MKK – 


Praktická časť odbornej zložky 2023 – témy

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2022/2023.

 

ŠABLÓNA MATURITNEJ PRÁCE:

https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/43_citovanie%20a%20odkazovanie.pdf

https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/48_CITOVANIE.pdf

Pridaj komentár