Praktická časť odb. zložky

 

Praktická časť odbornej zložky 2023 – témy

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2022/2023.

Termín odovzdania prihlášok na PČOZ je podľa pokynov vedúcich jednotlivých predmetových komisií odborných predmetov.


Termín odovzdania maturitných prác 2022 – predĺženie termínu

Termín odovzdávania maturitných práca je predĺžený najneskôr do 13. 4. 2022 (streda) do 13:00 hod. riaditeľke školy v tlačenej podobe 2krát + 1 krát DVD/CD/SD karta a pod.
V elektronickej podobe zaslať na mail riaditeľky školy: riaditel@sosmis.sk a svojmu konzultantovi vo  formáte PDF.

Pôvodný text: 

Termín odovzdania maturitných prác je do 8. 4. 2022 (piatok) do 14:00 hod. riaditeľke školy v tlačenej podobe. V elektronickej podobe zaslať na mail riaditeľky školy: riaditel@sosmis.sk a svojmu konzultantovi vo  formáte PDF.


Praktická časť odbornej zložky 2022 – prihlášky

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2021/2022.

Témy PČOZ ISS 2021_2022 final

Temy PČOZ MKK 2021_2022 final

Temy PČOZ MMS 2021_ 2022 final

Termín odovzdania prihlášok na PČOZ je najneskôr do 27. 10. 2021 podľa pokynov vedúcich jednotlivých predmetových komisií odborných predmetov.


Termín odovzdania maturitných prác 2021

Termín odovzdávania maturitných prác je najneskôr do piatka  9. 4. 2021.

Konzultantov sme požiadali, aby boli nápomocní pri riešení prác študentov (napr. úprava zadania práce, odporúčanie vhodného softvéru, techniky a pod.), tak aby ich boli schopní dokončiť v uvedenom termíne.

Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ-2020-2021

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2020/2021.

temy PCOZ MKK 2020-2021

temy PČOZ ISS 2020-2021

temy PCOZ MMŠ 2020 2021

Termín odovzdania prihlášok na PČOZ je najneskôr do 30. 10. 2020 elektronicky podľa pokynov vedúcich jednotlivých predmetových komisií odborných predmetov.


Termín odovzdania maturitných prác 2020 – pozor zmena!!!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 posúvame termín odovzdávania maturitných prác z pôvodného termínu 3. 4. 2020 na termín 17. 4. 2020 (piatok) do 14:00 hod.

Maturitné práce odovzdávate len v elektronickej podobe vo formáte PDF. Súbory vačšieho formátu (video, zvukové nahrávky a pod.) odporúčame zasielať cez www.uschovna.cz alebo Google drive. Práce zasielate najneskôr do uvedeného termínu na mail: riaditel@sosmis.sk  a svojmu konzultantovi.
 
Konzultantov sme požiadali, aby boli nápomocní pri riešení prác študentov, ktorí majú s nimi problémy (napr. úprava zadania práce, odporúčanie vhodného softvéru a pod.), tak aby ich boli schopní dokončiť v uvedenom termíne.
 

Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ-2020

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2019/2020.

temy PČOZ 2019 2020 ISS FINAL

temy PCOZ 2019 2020 MKK FINAL

temy PCOZ 2019 2020 MMS FINAL

Termín odovzdania prihlášok na PČOZ je najneskôr do 8. 11. 2019 (piatok) predsedom jednotlivých predmetových komisií odborných predmetov: ISS (Ing. Nina Pazderová),  MKK (Mgr. Eva Ferjenčíková) a MMŠ (PhDr. Zdenko Cho).


 Harmonogram PČOZ MS 2019

Praktická časť odbornej zložky MS 2019 bude prebiehať v dňoch 14. 5., 15. 5., 17.5.. Harmonogram jednotlivých predmetových komisií nájdete na týchto linkoch:

PK PČOZ 1 ISS – PK PČOZ 1 2018-19 ISS

PK PČOZ 2 MMŠ – PK PČOZ 2 2018-19 MMŠ

PK PČOZ 3 MKK – PK PČOZ 3 2018-19 MKK


Termín odovzdania maturitných prác

Termín odovzdania maturitných prác je do 5. 4. 2019 (piatok) do 14:00 hod. riaditeľke školy v tlačenej podobe, v elektronickej podobe zaslať na mail: riaditel@sosmis.sk


Praktická čast odbornej zložky – prihlášky

Najneskôr do 5. 11. 2018 (pondelok) musíte odovzdať podpísanú prihlášku na PČOZ predsedom predmetových komisií odborných predmetov ISS (Ing. Nina Pazderová) a MMŠ a MKK (PhDr. Zdenko Cho).

Prihláška na stiahnutie: prihlaska-PCOZ 2019

Predmetové komisie odborných predmetov pre ISS , MMŠ a MKK schválili Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2018/2019.

temy PCOZ 2018 2019 MMS FINAL

temy PCOZ 2018 2019 MKK FINAL

Temy PCOZ 2018 2019 ISS FINAL

Bližšie informácie ohľadom tém a  konzultantoch Vám poskytnú:
za ISS – Ing. Nina Pazderová
za MMŠ – PhDr. Zdenko Cho
za MKK – Mgr. Eva Ferjenčíková


 Dokumenty k záverečnej maturitnej práci

 
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
1. cast
Citovanie a odkazovanie na použité zdroje
2. časťOdkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

Pridaj komentár