Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Aktuality on 1 Jan , 1990

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2023/2024.

Kritéria na prijatie pre školský rok 2023/2024: