Podmienky a harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Aktuality on 1 Jan , 1990

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2023/2024.

Kritéria na prijatie pre školský rok 2023/2024:

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Dôležité termíny:

  • do 20. 3. 2023 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
  • 4. 5. 2023 (podľa potreby aj 5. 5. 2023) –  1. termín prijímacích skúšok
  • 9. 5. 2023 (podľa potreby aj 10. 5. 2023)– 2. termín prijímacích skúšok
  • dňa 19. 5. 2023 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
  • najneskôr do 24. 5. 2023 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
  • 20. 6. 2023 (podľa potreby aj 21. 6. 2023) –  ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest
  • dňa 23. 6. 2023 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
  • najneskôr do 28. 6. 2023 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium