Úradné hodiny počas letných prázdnin

Aktuality on 1 Jan , 1990

Počas letných prázdnin sú úradné hodiny pre žiakov a rodičov v pondelok a stredu od 8:30 do 12:00 hod.

Pekné a slnečné letné dni vám prajeme.

Vedenie školy